Andreas Fjærvoll-Larsen: Ny partner i Oslo

Med omfattende erfaring fra internasjonale shipping/offshore-transaksjoner og et bredt internasjonalt nettverk, er Andreas Fjærvoll-Larsen klar til å innta rollen som partner i Wikborg Rein fra 1. januar 2020.

Andreas stiller sterkt som ny partner etter seks års utstasjonering ved firmaets London-kontor og tre år som leder av avdelingen for shipping/offshore-transaksjoner i Oslo.

- Jeg har jobbet i Wikborg Rein hele min karriere og er veldig fornøyd med å nå målet om partnerutnevnelse. Ambisjonene fremover er å videreføre den sterke posisjonen Wikborg Rein har innenfor transaksjoner i shipping/offshore-segmentet. Dette er en dynamisk bransje der det er viktig å følgene trendene i industrien og transaksjonene som gjøres, sier Andreas.

Wikborg Reins Managing Partner, Finn Bjørnstad, er svært fornøyd med Andreas sitt opprykk.

- Jeg har jobbet med Andreas i mange år, både i London og i Oslo, og er veldig stolt av å nå ha han som partner. Andreas er en kommersielt anlagt advokat med god forståelse for alle de kompliserte problemstillinger kundene våre møter i forbindelse med drift og finansiering. Jeg er trygg på at Andreas i årene fremover vil bli en av de ledende shipping/offshore-advokatene i Norge i sin generasjon, og at han vil bli høyt verdsatt av våre klienter, sier Finn.

Wikborg Rein arbeider både i Norge og globalt med prosjekter i shipping/offshore-sektoren. Andreas bistår regelmessig norske og internasjonale klienter med transaksjoner, prosjekter og investeringer knyttet til bygging/konvertering, finansiering, kjøp/salg/befraktning, management og operasjon av skip, rigger, flytende produksjonsenheter, vindmølleinstallasjonsfartøy og andre enheter.

- Vi er veldig glade for å styrke vårt globale shipping/offshore-team med Andreas som ny partner. Andreas er meget dyktig og har vært en sentral rådgiver i en rekke større internasjonale prosjekter de senere år. Etter hjemkomst fra London for et par år siden ble han også teamleder for avdelingen for shipping/offshore-transaksjoner i Oslo og har i den rollen vært sentral i utviklingen av vår strategi innenfor "green shipping". Andreas er meget godt likt blant våre klienter og hans kompetanse vil være viktig for både nye og eksisterende klienter, sier Gaute Gjelsten, leder av firmaets fagområde for Shipping/Offshore.

Andreas fokuserer på transaksjoner i krysningspunktet mellom industri og finans, og har dyptgående kjennskap til både de kommersielle og juridiske sidene ved et shipping/offshore-prosjekt. Han har en gjennomgående internasjonal praksis, og samarbeider tett med firmaets avdelinger for M&A, finans, kapitalmarkeder, restruktureringer og generell kontraktsrett. En pågående trend er at transaksjoner i shipping/offshore-segmentet blir større og mer komplekse – noe som krever kunnskap og samarbeid på tvers av fagdisipliner og kontorer for å levere førsteklasses tjenester til våre klienter, sier Andreas.

De senere årene har det vært fremvekst av nye segmenter og andre endringer innenfor shipping/offshore-industrien, og Andreas mener utviklingen av industrien også fremover vil stå høyt på agendaen både nasjonalt og internasjonalt.

- Det grønne skiftet stiller krav til at verdensflåten skal bli mer miljøvennlig og innebærer en økning i transporten av mer miljøvennlige energibærere som LNG. Utviklingen av flytende vind og annen utnyttelse av havrommet medfører også en økning og diversifisering av tjenestene som tilbys offshore. Dette er givende prosjekter, som jeg ser frem til å jobbe enda mer med fremover, sier Andreas.