Blant Norges 50 fremste kvinner innen teknologi

Vår CIO, Mette Ahlquist, er kåret som en av Norges 50 fremste kvinner innen teknologi av Abelia og ODA-Nettverk.

Sammen med kvinnenettverket ODA-Nettverk, har Abelia skapt denne listen for å fremme alt det fremragende kvinnelige talentet innen teknologi, og å inspirere fremtidige talenter i industrien. Mette deltok på prisutdelingen på kvinnedagen 8. mars, hvor statsminister Erna Solberg åpnet utdelingen. 

- Det er utrolig gøy å være med i denne kåringen som legges frem på selveste kvinnedagen! Etter mange år i forskjellige stillinger innenfor IT- og telekombransjen som av natur ligger langt fremme på digitalisering, var det en spennende utfordring å få jobbe med digitalisering i en bransje som ikke har endret seg så mye opp gjennom årene. Da jeg begynte i Wikborg Rein Advokatfirma for seks år siden var det tydelig at bransjen stod ovenfor store endringer. Heldigvis var digitalisering og forretningsutvikling såpass høyt på agendaen hos Wikborg Rein at jeg fikk en plass i selskapets ledelse og dermed muligheten til å sikre at dette ble en sentral del av firmaets forretningsstrategi, sier Mette.

Digitalisering handler om mer enn å implementere nye systemer – det handler først og fremst om en kulturendring og endringsreise i hele organisasjonen. Det betyr å finne nye effektive måter å jobbe på både i den interne driften av selskapet, i advokatenes arbeidsprosesser, samt hvordan vi samhandler med og tilbyr kundene tjenester. I Wikborg Rein har vi lykkes godt med digitalisering, selv om dette selvsagt ikke er et prosjekt som har en sluttdato. Det at advokatbransjen nå for første gang er representert på denne listen, sier noe om hvor langt vi har kommet.

- Personlig synes jeg det veldig gøy å komme med på denne listen. Jeg visste ikke hva jeg skulle velge å studere etter videregående og ramlet litt tilfeldig inn på IT-studier, og senere teknologi og IT som yrkesretning. Det har jeg aldri angret på. Siden denne kåringen ble kunngjort på kvinnedagen, vil jeg gjerne oppfordre alle jenter som liker å skape endring til å tenkte på teknologi som en mulig vei å gå – for gjør man det, da er mulighetene mange, avslutter Mette.