Blue Economy hovedpartner – Nor-Shipping

Wikborg Rein har sammen med Gard inngått partnerskap som Blue Economy hovedpartner til Nor-Shipping. Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Telenor Maritime blir med som partnere.

Den halvårlige konferansen finner sted fra 1.-4. juni 2021. Konferansen har denne gangen tidsriktig plassert seg "midt i havet.", og årets tema er havløsninger:

• Ocean Energy
Maritim drift og logistikk, offshore grids, vind, bølge, tidevann og sol offshore osv

• Elektrifisering og alternative drivstoffer
LNG, batterier, hydrogen, ammoniakk

• Big data, digitalisering og autonomi
Blockchain, IoT, digital twins, autonomi, cybersikkerhet osv

• Finans, forsikring, R&D og forretningsmodeller
Finansiering av endring og handlinger, lover og regler (IMO), nye talenter, nyetableringer, innovasjon osv

• Infrastruktur, politikk og statlig involvering
Støtte, infrastruktur, etterspørsel, regler og forskrifter (IMO)

Viktig faglig arena

– Nor-Shipping er en viktig arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging, som vi er stolte av å være en del av. Temaet for neste års konferanse er godt tilpasset våre strategiske prioriteringer og fokus på bærekraft. Dette partnerskapet er en flott mulighet til å samarbeide med ledende aktører innen havindustrien og sørge for at 2021-konferansen blir en innovativ møteplass for fremtiden, sier Gaute Gjelsten, partner og leder for Shipping, Offshore og Energi i Wikborg Rein.

Blue Talks i Blue Economy Conference Hall

I Blue Economy Hall vil Wikborg Rein være vertskap for Blue Talks i samarbeid med Nor-Shipping og andre partnere, ledende profiler i bransjen og viktige aktører fra akademia og næringsliv i Norge og internasjonalt. Blue Talks består av paneldebatter og presentasjoner viet til fremtidige markeder og teknologier som vil drive og være premissgivende for utviklingen og koblingen mellom skipsfart og havindustri. Med temaer som følger videre fra Nor-Shippings hovedkonferanse, vil samtalene være basert på innovative og bærekraftige havløsninger.

Les mer om partnerskapet her.

Les mer om Nor-Shipping og Blue Talks her.