Dagpenger gir rett til feriepenger i 2021

Søndag 7. februar 2021 ble det klart at et flertall på Stortinget vil la de som har vært permitterte eller arbeidsledige under koronapandemien i 2020 og 2021 motta feriepenger basert på mottatte dagpenger.

Arbeidstakere opptjener normalt feriepenger gjennom arbeid utført det foregående året. Man vil derimot som utgangspunkt ikke opparbeide seg en slik rett til feriepenger så lenge man mottar dagpenger. Dette innebærer at arbeidstakere som ble permittert i 2020 egentlig skulle hatt et redusert opptjeningsgrunnlag for feriepenger utbetalt i 2021.

Nå har et flertall på Stortinget gått inn for å endre ordningen, etter det ble klart at det var bred enighet om å sikre at også permitterte og arbeidsledige mottar feriepenger. Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling med forslag til vedtak på et møte avholdt torsdag 11. februar 2021, og det antas at Stortinget formelt vil vedta endringen innen kort tid. 

I praksis innebærer forslaget at permitterte arbeidstakere vil få utbetalt 10,2 prosent av det de har mottatt i dagpenger det foregående året.

I begrunnelsen for endringen ble det lagt særlig vekt på at arbeidsmarkedet fremdeles er kraftig påvirket av Covid-19. Tiltaket er på denne bakgrunn kun ment som en midlertidig ordning, og det vil trolig bli avviklet når de negative effektene av pandemien avtar.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Krav om styringsgruppe for pensjonsordning

  Ikke alle er klar over det – men de aller fleste private foretak vil være forpliktet til å opprette en egen styringsgruppe for pensjonsordningen. En virksomhet som ikke har en slik styringsgruppe i tråd med pensjonsregelverket har heller ikke en pensjonsordning som fullt ut er i tråd med skattereglene. I dette tipset ser vi derfor nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder både opprettelsen av og driften av styringsgruppe for pensjonsordning.

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.