Frokostseminar: Elektrifisering av norsk sokkel – hva innebærer det?

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel – i Stavanger, Bergen og Oslo.

Equinor lanserte nylig ambisjoner om å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og nær null utslipp i 2050. Målet for 2030 vil alene kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner, og et sentralt virkemiddel vil være elektrifisering. Hvilke implikasjoner har imidlertid slike elektrifiseringsprosjekter rettslig og økonomisk – for øvrige rettighetshavere, leverandører, fornybarbransjen og investorer? 

Wikborg Rein sammen med Menon Economics og BKK inviterer til et spennende frokostseminar om elektrifisering av norsk sokkel. Vi vil dekke tema som økonomiske drivere bak elektrifisering ved henholdsvis havvind og kraft fra land, og ulike juridiske forhold som må hensyntas i forbindelse med strukturering og finansiering av elektrifiseringsprosjekter. 

Det blir servert frokost fra kl. 8.30. Programmet begynner kl. 9.00. 


Stavanger: 18. februar kl. 8.30-10.30
Bergen: 19. februar kl. 8.30-10.30
Oslo: 25. februar kl. 8.30-10.30