Et digitalt advokatkontor

Digitale verktøy endrer ikke bare måten vi samarbeider med kundene våre på, digitalisering sørger også for at advokatene våre får oppfølging og faglig påfyll på helt nye måter. Nylig holdt vi et foredrag om hvordan Wikborg Rein har jobbet systematisk med digitalisering av våre interne HR-prosesser.

Presentasjonen ble holdt av HR-direktør Hanne Myhre og kurskonsulent Line Daler på en brukerkonferanse i regi av Scandinavian Technology Institute (STI). Arrangementet fant sted på Louise Aker Brygge og i salen satt 200 deltakere med ansvar for utvikling av HR og IT i små og store firmaer. Hanne og Line fortalte om hvordan Wikborg Rein har digitalisert alle HR prosesser – fra rekruttering til kompetanseutvikling, personalhåndtering og sluttsamtaler.

– I løpet av de siste 6 månedene har vi mottatt og behandlet nærmere 500 søknader. Det sier seg selv at det er tungvint å håndtere dette internt på en manuell måte. I tillegg er det helt nødvendig med struktur og intern kontroll for å tilfredsstille de nye kravene fra GDPR, forteller Hanne.

Wikborg Rein bruker i dag en webbasert søkeportal som heter Cvideo, en løsning som vi har vært med å utvikle sammen med gründerne. Videre bruker vi automatiserte standardavtaler og andre dokumenter for å kvalitetssikre og effektivisere onboardingprosessene.

Gjennom vårt Learning Management System (LMS), styrer vi blant annet e-læring og utviklingssamtaler.

Wikborg Rein er jo en kunnskapsbedrift. Vi selger kompetanse, og kompetanse er ferskvare. For at vi skal klare å hente de skarpeste hodene og ikke minst beholde dem, er det helt sentralt at vi tilrettelegger for kontinuerlig faglig utvikling, forteller Line.

Den digitale løsningen sikrer blant annet at det er en sammenkobling mellom utviklingssamtalen om e-læringssystemet. Medarbeideren får anbefalt kurs som svarer på tilbakemeldingene i samtalen, noe som sikrer at den ansatte får en faglig utvikling som er i tråd med forventningene til rollen.

E-læringssystemet legger også til rette for mer fleksibel læring. Kursene kan tas når som helst og hvor som helst.

Disse løsningene gjør at vi kan sette kompetanseutvikling i system. Vi har fortsatt enkelte moduler med klasseromsundervisning, som gir en verdi i seg selv. Fordelen med LMS-systemet er at vi for eksempel også kan dele kursmateriale med de som ikke hadde anledning til å delta på undervisningen, fortsetter Line.

Det er blant annet obligatorisk for alle med kurs innenfor compliance, og kursene skal ofte bli tatt innenfor korte tidsrammer. Å kunne tilby e-læringsmoduler er derfor en stor fordel.

Tilbakemeldingen er generelt at Wikborg Rein  har kommet veldig langt i å digitalisere våre interne prosesser. Dette var også årsaken til at STI ønsket at nettopp vi skulle komme å dele våre erfaringer. Både Wikborg Rein og advokatrollen er i stor endring, derfor er det fint at vi nå har den digital infrastrukturen på plass for å drive disse endringene fremover, avslutter Hanne.

Les mer om konferansen her