Forlengelse av midlertidige koronaordningen ut januar 2022

I pressemelding datert 8. desember 2021 melder regjeringen om at flere midlertidige ordninger som er ment å bistå næringslivet og arbeidsledige økonomisk, og som var ment å vare ut 2021, nå forlenges ut januar 2022. Bakgrunnen for forlengelse er usikkerhet knyttet til smittesituasjonen etter oppdagelsen av den nye koronavarianten omikron.

Konkret forlenges den midlertidige retten til forlengelse av dagpengene for arbeidsledige ut januar 2022. Det vil si at arbeidsledige som nærmer seg utløpet av den ordinære dagpengeperioden vil kunne fortsette å motta dagpenger en ekstra måned.

Arbeidsgiveres fritaksperiode fra lønnsplikt under permittering forlenges tilsvarende. Permitterte kan dermed beholde dagpenger ved permittering som fortsetter i januar 2022. 

Forhøyet dagpengesats på 80 % –  sammenlignet med den normale satsen på 60 % –  forlenges også for andelen av dagpengene under 3G. Det samme gjelder kompensasjonsordningene som knytter seg til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og som skal kompensere for inntektstap.

Les flere artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Varslingsrutiner på arbeidsplassen

  I forrige ukes arbeidsrettstips skrev vi om den praktiske håndteringen av varslingsaker på arbeidsplassen. Denne uken går vi nærmere inn på hvilke krav som stilles til interne rutiner for varsling i virksomheter.

 • Arbeidsrett

  2022

  Praktisk håndtering av varslingsaker

  Arbeidsgivere kan fra tid til annen motta varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Håndteringen av slike varsler kan være krevende og ubehagelig for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Godt etablerte varslingsrutiner, som de fleste virksomheter er forpliktet til å ha etablert, vil kunne bidra til at alle de involverte partene føler seg rettferdig behandlet. Nedenfor gir vi våre tips til hvordan arbeidsgiver bør opptre ved mottak og håndtering av et varsel fra arbeidstaker.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers plikt til å forsikre ansatte – Obligatorisk yrkesskadeforsikring

  Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også aksjeselskaper hvor eier er eneste ansatte. For enkeltpersonforetak gjelder det imidlertid egne regler som er viktige å kjenne til. I ukens arbeidsrettstips ser vi derfor nærmere på arbeidsgivers plikter knyttet til yrkesskadeforsikringer.