Forlengelse av midlertidige koronaordningen ut januar 2022

I pressemelding datert 8. desember 2021 melder regjeringen om at flere midlertidige ordninger som er ment å bistå næringslivet og arbeidsledige økonomisk, og som var ment å vare ut 2021, nå forlenges ut januar 2022. Bakgrunnen for forlengelse er usikkerhet knyttet til smittesituasjonen etter oppdagelsen av den nye koronavarianten omikron.

Konkret forlenges den midlertidige retten til forlengelse av dagpengene for arbeidsledige ut januar 2022. Det vil si at arbeidsledige som nærmer seg utløpet av den ordinære dagpengeperioden vil kunne fortsette å motta dagpenger en ekstra måned.

Arbeidsgiveres fritaksperiode fra lønnsplikt under permittering forlenges tilsvarende. Permitterte kan dermed beholde dagpenger ved permittering som fortsetter i januar 2022. 

Forhøyet dagpengesats på 80 % –  sammenlignet med den normale satsen på 60 % –  forlenges også for andelen av dagpengene under 3G. Det samme gjelder kompensasjonsordningene som knytter seg til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og som skal kompensere for inntektstap.

Les flere artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.