Forlengelse av midlertidige koronaordningen ut januar 2022

I pressemelding datert 8. desember 2021 melder regjeringen om at flere midlertidige ordninger som er ment å bistå næringslivet og arbeidsledige økonomisk, og som var ment å vare ut 2021, nå forlenges ut januar 2022. Bakgrunnen for forlengelse er usikkerhet knyttet til smittesituasjonen etter oppdagelsen av den nye koronavarianten omikron.

Konkret forlenges den midlertidige retten til forlengelse av dagpengene for arbeidsledige ut januar 2022. Det vil si at arbeidsledige som nærmer seg utløpet av den ordinære dagpengeperioden vil kunne fortsette å motta dagpenger en ekstra måned.

Arbeidsgiveres fritaksperiode fra lønnsplikt under permittering forlenges tilsvarende. Permitterte kan dermed beholde dagpenger ved permittering som fortsetter i januar 2022. 

Forhøyet dagpengesats på 80 % –  sammenlignet med den normale satsen på 60 % –  forlenges også for andelen av dagpengene under 3G. Det samme gjelder kompensasjonsordningene som knytter seg til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og som skal kompensere for inntektstap.

Les flere artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

 • Arbeidsrett

  2022

  Hvilke lovendringer påvirker arbeidsgivere i 2022?

  Nytt år betyr også at nye lovendringer trer i kraft fra 1. januar. Vi gir deg en kort innføring i de viktigste endringene arbeidsgivere må være oppmerksomme på i 2022.