Gass er ikke lenger bare gass

EU-kommisjonen kom like før jul med andre forslagspakke til "Fit for 55". Denne gangen inneholdt pakken blant annet lovforslag om regulering av det europeiske gassmarkedet.

Formålet med disse lovforslagene er å dekarbonisere EUs gassmarked ved å lette opptaket av fornybare- og lavkarbongasser, inkludert hydrogen, og å sørge for energisikkerhet. Budskapet er at gass har en rolle å spille i det grønne skiftet, men at hensikten med reglene er å legge til rette for en utfasing av bruken av fossile gasser og erstatte dette med "rene" gasser.

For aktører i markedet blir det da viktig å lære seg EUs gassdefinisjoner:

 • Naturgass (natural gas) = alle gasser som hovedsakelig består av metan, herunder biogass og gass fra biomasse, særlig biometan, eller andre typer gass, som teknisk og sikkert kan injiseres inn i og transporteres gjennom naturgassystemet.
 • Fornybar gass (renewable gas) = biogass, inkludert biometan, og fornybare gassformige brensler som er del av drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse ("RFNBOs"), herunder hydrogen produsert av fornybare kilder.
 • Lavkarbonhydrogen (low-carbon hydrogen) = hydrogen hvis energiinnhold kommer fra ikke-fornybare kilder som oppfyller krav om reduksjon av klimagassutslipp på 70%.
 • Lavkarbongass (low carbon gas) = delen av gassformig brensel i resirkulert karbondrivstoff som definert i artikkel 2 nr. 35 i direktiv (EU) 2018/2001). Det inkluderer også lavkarbonhydrogen og syntetiske gasser som møter samme krav som lavkarbonhydrogen.
 • Lavkarbondrivstoff (low carbon fuels) = resirkulert karbondrivstoff som definert i artikkel 2 i direktiv (EU) 2018/2001. Det inkluderer også lavkarbonhydrogen og syntetiske gasser som møter samme krav som lavkarbonhydrogen.

På årets siste dag ble EU kommisjonens forslag til gassens rolle i taksonomien lekket. Å inkludere produksjon av gass i taksonomien vil være viktig blant annet for tilgangen til kapital for fremtidige prosjekter. Forslaget legger opp til at gass (og også atomkraft) vil kunne bli regnet som bærekraftige investeringer i en overgangsperiode. Vilkårene er imidlertid så strenge at det vil være krevende å oppfylle dem. For gasskraftverk settes utslippskravene til 270 gram pr. kWh, hvilket innebærer at det enten må blandes inn hydrogen eller biogass i gassen eller CO2-utslippene må renses.

Forslagene skal nå vurderes av mange ulike instanser, noe som kan føre til både endring og forkasting av forslagene. Fristen for dette arbeidet er fire måneder med mulighet til å forlenge med to.

 

Les mer om bærekraft

 • Bærekraft

  2022

  Gass er ikke lenger bare gass

  EU-kommisjonen kom like før jul med andre forslagspakke til "Fit for 55". Denne gangen inneholdt pakken blant annet lovforslag om regulering av det europeiske gassmarkedet.

 • Bærekraft, Shipping Offshore

  2021

  Key aspects of FuelEU Maritime proposal

  On 14 June 2021 the European Commission presented a package of proposals that are aimed at ensuring that the European Union achieves its goals of cutting greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. The proposals include, among other things, the new FuelEU Maritime initiative and the proposed implementation of the EU Emissions Trading System (the ETS) and the EU Energy Taxation Directive (the ETD) for the shipping sector.

 • Bærekraft, Fornybar energi og infrastruktur, Personvern, Havindustrier, Compliance og krisehåndtering, Teknologi og digitalisering

  2021

  Dette gjorde Wikborg Rein under Arendalsuka

  Den årlige Arendalsuka er ved veis ende. En rekke spennende debatter, frokostseminarer og intervjuer ble gjennomført, og i denne artikkelen får du oversikt over hva Wikborg Rein deltok på.