Google og Apple er bedt om å gi bedre informasjon om bruken av personopplysninger

Et nylig initiativ koordinert av norske og nederlandske forbrukerorganisasjoner har bedt henholdsvis Google og Apple om å gi bedre informasjon til sine brukere.

Bakgrunnen for initiativet er en koordinert tilsynsaksjon for online-vilkår som ble gjennomført i fjor av 23 medlemmer av International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). I tilsynsaksjonen ble det i løpet av en fastsatt periode identifisert en rekke bekymringer rundt vilkårene og tilknyttet praksis som kan være til skade for forbrukere og som ikke overholder forbrukerlovgivningen. En av disse bekymringene som ble identifisert i tilsynet var en mangel på informasjon om innhenting og behandling av personopplysninger i mobil-apper, i for eksempel Google Play Store og Apple App Store.

Forbrukerorganisasjonene uttalte at vesentlig informasjon om appenes bruk av opplysninger bør gis åpent og direkte på produktets hovedside, slik at forbrukere kan ta rimelig hensyn til dette. Dette ville også gjort det lettere for forbrukere å sammenligne apper.

Google og Apple ble invitert til å møte forbrukerorganisasjonene for å diskutere slike bekymringer og finne mulige løsninger. Det skal bli interessant å se hva resultatet av slike diskusjoner blir og hvilke tiltak og løsninger som eventuelt vil komme på plass fra Google og Apple.