Hvorfor det er verdt det.

Sukkerholdig mat og drikke er kjøpt inn. Pensum og notatene fra forelesningene er lest utallige ganger. Eksamensoppgavene fra tidligere år er løst. Du har sovet dårlig i det siste. Du leser kanskje på spreng den siste dagen. Skulle du heller gått en lang tur i skogen, var det ikke en med veldig gode karakterer på femte året som alltid gjør det? En gjeng utenfor eksamenslokalet diskuterer en dom du ikke har hørt om. Noen sitter langs veggen og leser febrilsk på notatene sine. Andre ser irriterende rolig ut. Alle disse timene og stresset på lesesalen før eksamen. Den kvalmende usikkerheten på om det gikk bra eller ikke som kommer når du omsider forlater eksamenslokalet – som en av de siste ("Hvorfor brukte jeg så lang tid?") eller som en av de første ("Hva har jeg oversett?"). Den slitsomme fyren som ikke klarer å la være å snakke om oppgaven på festen etterpå. Ukene med ventetid før du får karakteren som stadfester om du leverte – eller ikke. Det er hardt og brutalt. Er det verdt det?

For all del, det er gøy å være student. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at jusstudiet er rimelig tørt og at det kreves en ut over det vanlige solid innsats på lesesalen for å lykkes på eksamen. For mange vil eksamenskjøret nesten være uutholdelig.

Hold ut.

Arbeidslivet er nemlig alt annet enn tørt og kjedelig. Eksamenspresset vil raskt være glemt. Du vil erfare at det er ikke bare det å ha best karakterer som betyr noe. Det å lykkes som advokat, særlig hvis du velger forretningsjussporet, handler om så mye mer. Selvsagt er solid juridisk kompetanse viktig, og juridisk metode må sitte i ryggmargen. Men klienter krever egenskaper man ikke lærer seg på lesesalen, og hvis du besitter noen av disse har du alle forutsetninger for å lykkes. En forretningsadvokat må ha kommersiell forståelse, tenke strategisk, ha gode mellommenneskelige ferdigheter, mestre prosjektledelse, evne å fokusere på det helt sentrale og tørre å ta standpunkt – også på områder som ikke er direkte jusrelatert. Nå når digitalisering omsider også inntar advokatbransjen, vil slike egenskaper bli enda viktigere, i tillegg til at man må beherske og forstå de digitale verktøy som er tilgjengelig. Gjennomgåelse av store dokumentmengder og utarbeidelse av standarddokumenter vil etter hvert automatiseres. Derved frigis tid til rådgivning spisset mot den enkelte klient, og klientene vil antagelig i enda større grad enn før favorisere advokater som kan tilby mer enn bare det å være en god jurist med et vakkert vitnemål.

Selv om presset og tempoet til tider kan være høyt også i arbeidslivet, er det en helt annen form for trykk enn det man opplever i eksamensperioden. Det er givende, morsomt og sosialt.

Vil du fremdeles ha følelsen av ikke helt å forstå hva du driver med? Ja, i begynnelsen.
Vil du fortsatt ha lange kvelder? Ja, innimellom.
Vil du få bruk for andre egenskaper enn evnen til å lese i timevis? Definitivt.
Vil dagene være like? Nei, så å si aldri.
Vil du få jobbe mindre alene og mer i team? Ja.
Vil du få møte nye mennesker og arbeide med aktuelle og spennende saker? Ja, hele tiden.
Vil du bli dyttet utenfor komfortsonen din? Ja, heldigvis.
Vil du noen gang bli utlært? Nei – også heldigvis.

Derfor og til tross for dette, alt ettersom, er det verdt det.