Vi gjentar vårt international internship program i samarbeid med Yara og Innovasjon Norge

Et lite og åpent land som Norge har alltid blitt påvirket utenfra. Råvarepriser, teknologiske fremskritt og skiftende geopolitiske forhold – i dag skjer endringene raskere enn noen gang tidligere.

Norsk næringsliv står overfor enorme utfordringer, men også enorme muligheter. Det samme gjelder for oss som jobber med juss. Problemstillingene vi møter i dag er grenseoverskridende, tverrfaglige og mer kompliserte enn noen gang. Uansett om man arbeider med transaksjoner, skatt, menneskerettigheter eller klimarisiko, så krever dagens advokathverdag samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og på tvers av fagfelt og jurisdiksjoner. 

Vi i Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein befinner oss midt i denne virkeligheten. Vi er derfor svært stolte av at vi sammen kan tilby internasjonale internship for jusstudenter. I løpet av programmet vil du jobbe i skjæringspunktet mellom offentlige institusjoner, internasjonalt næringsliv og et av Norges beste juridiske fagmiljøer. 

Innovasjon Norge er statens virke­middel­apparat med formål å støtte norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Innovasjon Norge har kontorer i alle norske fylker og i mer enn 30 land. Yara er Norges mest internasjonale selskap, med kontorer i mer enn 60 land og salg til over 160 markeder. Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale advokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. 

Sammen tilbyr vi en helt unik mulighet:

  • 4-6 ukers opphold hos både Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein
  • Minst ett utenlandsopphold 
  • Jobbe med internasjonale saker 

Programmet er åpent for studenter som har begynt på tredje studieår. Gå inn på wr.no/karriere for å lese mer og send inn din søknad. Søknadsfrist er 17. februar 2020.

 

Les om hverdagen til vår første International Trainee

  • Student

    2019

    Hverdagen som Internasjonal Trainee

    Vi har tatt en prat med jusstudent Martin Nygaard som er godt i gang med sitt andre traineeopphold hos Wikborg Rein. I samarbeid med Innovasjon Norge og Yara International lanserte vi et internasjonalt traineeprogram tidligere i år - en mulighet Martin lenge har vært på utkikk etter. Nå har han nylig kommet tilbake fra en lærerik uke ved Wikborg Reins kontor i London.