Jørgen Vangsnes: Ny partner i Oslo

Tidligere i år ble Jørgen Vangsnes utnevnt til ny partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Med omfattende erfaring og kompetanse innen prosedyre og tvisteløsning blir Jørgen et solid tilskudd til firmaets sterke prosedyreteam.

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv har Jørgen prosedert saker for domstolene. Han har lang bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, i tillegg til å ha jobbet som dommerfullmektig og juridisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Han underviser også studenter på Universitet i Oslo i sivilprosess og har skrevet bok om temaet. Han ser nå frem mot å fortsette sitt tvisteløsningsarbeid hos oss.

Kompetanse rettet mot IT og teknologi

Som partner i Wikborg Rein vil Jørgen blant annet jobbe med kontraktsrett i forskjellige former, med fokus rettet mot IT- og teknologikontrakter.

– Å kjenne prosessreglene og behandlingen i domstolene inn og ut er kjernekompetansen som prosedyreadvokat. Etter hvert får man noen saksfelt som man jobber mer med enn andre, og man blir da spesialisert innenfor området, forteller Jørgen.

Partner og leder for Jørgens virksomhetsgruppe, Kaare Andreas Shetelig, er meget fornøyd med å få ham med på laget:

– Vi er svært stolte av at Jørgen valgte Wikborg Rein og vårt prosedyremiljø. Vi anser Jørgen som det største prosedyretalentet i sin generasjon. Med sin omfattende rettssakserfaring fra Regjeringsadvokaten vil Jørgen være en solid tilvekst. Han vil få et særlig ansvar for å håndtere teknologi- og immaterialrettstvister fremover, men hans skarpe intellekt og solide erfaring gjør ham også i stand til å håndtere tvister av ethvert slag, sier Kaare.  

Bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor

– Å prosedere saker for domstolene handler i starten om mengdetrening, forteller Jørgen. I hovedsak var det tvisteløsning han arbeidet med hos Regjeringsadvokaten, og han har prosedert saker for alle instanser i Norge – tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

I løpet av sine ni år hos Regjeringsadvokaten har Jørgen i tillegg hatt to opphold andre steder som har bidratt til hans sterke faglige kompetanse.

– Jeg har jobbet som dommerfullmektig i halvannet år, samt hatt to perioder ved Statsministerens kontor. I første omgang var jeg et snaut år på innenriksavdelingen, og da koronapandemien brøt ut for fullt i mars 2020, var jeg der igjen en periode, sier Jørgen.

Han fortsetter: – Det dukket opp en del ekstra og nye problemstillinger da Covid-19 brøt ut i Norge. Embetsverkets oppgave er da å forberede og gi råd for best mulig å få gjennomført regjeringens politikk. For min del handlet det mye om ulike former for lovgivning og reguleringer som følge av utbruddet, men rådgivningen hos SMK er selvfølgelig en jobb i skjæringspunktet mellom juss og politikk. Nøkkelen til å forstå jussen er å forstå forholdet mellom rettsreglene og samfunnet rundt. Det håper jeg å kunne ta med meg også i rådgivningen av kommersielle klienter.

Satsingsområde for firmaet

Tvisteløsning er et satsingsområde i Wikborg Rein, og i løpet av de siste fem årene har tvisteløsningsmiljøet vokst frem som et av landets aller fremste. Vi er det eneste norske advokatfirmaet som er blitt utmerket som et av verdens beste advokatfirmaer innen internasjonal voldgift av den anerkjente Global Arbitration Review (GAR).

– Det er gjerne de tunge og komplekse forretningsjuridiske tvistene våre prosedyreadvokater er spesielt godt rustet til å håndtere. I og med at teknologi også er et viktig område for oss, passer det utmerket at Jørgen også vil fokusere på tvister innenfor dette området, sier Kaare Andreas Shetelig.

For Jørgen har menneskene og den faglige kompetansen i firmaet vært avgjørende for overgangen til privat næringsliv.

– Det var viktig for meg å jobbe et sted som har et så høyt faglig nivå som det er her i prosedyreteamet. Etter mange år i det offentlige, tenkte jeg det var på tide å se verden fra en litt annen side, der verdiene skapes, sier Jørgen.

God kjennskap til menneskene i firmaet fra før

Jørgen kjenner Wikborg Rein fra studietiden da han var trainee hos oss i 2009. I tillegg jobbet han sammen med vår prosedyreadvokat og partner, Ola Ø. Nisja, da han startet sin karriere hos Regjeringsadvokaten i 2011.

– Jeg trivdes veldig godt med å jobbe med Ola og lærte mye av ham da jeg selv var ny. Det er veldig gøy å jobbe sammen igjen nå, sier Jørgen.

Videre forteller Jørgen at bekjentskapet til firmaet og menneskene var en direkte årsak til at han selv ønsket å jobbe i Wikborg Rein.

– Jeg kjenner godt til de som arbeider med prosedyre i firmaet, og liker hvordan de tenker og jobber. Jeg vet at de løser oppgavene på den måten jeg selv mener er fornuftig og riktig. Vi tenker likt om hva som skal til for å representere klienten på best mulig måte. I tillegg har vi ofte bredere team på saker og trekker inn all den kompetansen som er på huset når det trengs. Som prosedyreadvokat er det opplagt veldig verdifullt å være i et fullskala advokatfirma hvor man hele tiden kan trekke på de spesialistene som klienten trenger, forteller Jørgen.

– Vi har allerede hatt noen saker denne høsten hvor klientene har behov for meget rask bistand overfor domstolene. Det er det godt å kunne trykke på knappen og mobilisere den store samlede kompetansen som er her på huset, avslutter Jørgen.

Vi ønsker Jørgen Vangsnes velkommen som partner i firmaet!