Kort prat med to traineer

Vi har tatt en prat med Kaja Austgulen og Tove Øymo som var traineer hos oss rett før koronapandemien brøt ut. Begge fikk dessverre avsluttet oppholdet sitt litt tidligere enn planlagt, men har allerede noen spennende ting på gang.

Tove Øymo er 26 år gammel og kommer fra Asker. Hun har allerede rukket å være trainee hos oss to ganger tidligere og var godt i gang med sitt tredje opphold. Tove husker fremdeles sin første dag i Wikborg Rein i 2019.

- Jeg var både spent og nervøs da jeg ankom Oslo-kontoret og skulle ha mitt første traineeopphold hos et av Norges største advokatfirmaer. Jeg ble imidlertid svært godt tatt imot og fikk grundig opplæring, forteller Tove.

Videre forteller hun at det å få tildelt en fadder på forhånd som kontaktet henne på forhånd av traineeoppholdet, gjorde at hun følte seg inkludert i firmakulturen allerede før hun startet.

- På forhånd hadde jeg fått tildelt en fadder som ga meg nær oppfølging og mitt inntrykk var at også andre ansatte i firmaet var svært imøtekommende og behjelpelige dersom det var noe jeg lurte på, både faglig eller om firmaet rent generelt. Som trainee blir man inkludert i firmakulturen på lik linje med andre ansatte og dette gir en god forsmak på hvordan det er å jobbe i firmaet også etter endt studie. Jeg var blant annet med på felles lunsjer, faglige arrangementer og morgentreninger med en veldig sprek gjeng.

En annen ting hun poengterer er viktigheten av kontinuerlig dialog med andre advokater i firmaet.

- En av aspektene jeg satte mest pris på under oppholdet var muligheten til å stille spørsmål til kollegaer, både om den materielle jussen og om rollen som advokat i et stort firma. Jeg satte også stor pris på å få tilbakemeldinger på arbeidet jeg leverte, og brukte disse tilbakemeldingene aktivt både i det videre arbeidet og under studiet.

Tove har ikke lenge igjen av studiet og har blitt tilbudt jobb som advokatfullmektig i Wikborg Rein. Da hun fikk tilbud om jobb, var hun ikke i tvil.

- Jeg trivdes svært godt som trainee hos Wikborg Rein, både faglig og sosialt, og derfor trengte jeg ikke lang betenkningstid da jeg fikk tilbud om å begynne som advokatfullmektig. Jeg blir tilknyttet firmaets fagområder for M&A og kapitalmarkeder. Jeg ser frem til å kunne bruke den kunnskapen jeg har fra juss-studiet i Norge og England i praksis, og jeg håper også på lang sikt å kunne tilegne meg internasjonal erfaring ved et av Wikborg Reins utenlandskontorer. Jeg ser frem til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer som fullmektig til høsten!

Skriveplass til høsten 

Kaja Austgulen er 24 år gammel og kommer fra Byåsen i Trondheim. For tiden studerer hun på 5. avdeling ved Universitetet i Bergen og mangler kun masteroppgaven for å bli ferdigutdannet. Hun har fått skriveplass med stipend hos oss fra og med høsten av, og vil være ferdig utdannet i desember 2020.

- Jeg ser veldig frem til å ha skriveplass hos Wikborg Rein til høsten. Temaet jeg har valgt å skrive om er veldig spennende, og jeg ser frem til å motta veiledning fra dyktige advokater som har god kompetanse på området. Ettersom alle de sosiale arrangementene som skulle avholdes under mitt traineeopphold i tillegg ble kansellert som følge av koronasituasjonen, gleder jeg meg spesielt til å bli enda bedre kjent med alle de hyggelige menneskene som jobber der!

Kaja startet sitt traineeopphold i Wikborg Rein kort tid før koronapandemien brøt ut. Da alle ansatte ble sendt på hjemmekontor, ble også hennes traineeopphold avbrutt.

- Jeg rakk dessverre bare å være trainee på Wikborg Reins Oslo-kontor i underkant av to uker før koronapandemien brøt ut for fullt i Norge. Dette medførte jo selvfølgelig at oppholdet ble ganske annerledes enn tidligere traineeopphold. Til tross for at oppholdet var preget av stor usikkerhet - spesielt den siste uken - opplevde jeg at vi traineer ble godt ivaretatt både underveis samt i etterkant av oppholdet, forteller hun.

Mulighet til å prøve seg på nye områder
Noe både Kaja og Tove synes var positivt med sine traineeopphold, var å kunne jobbe og lære om rettsområder de hadde hørt lite om på studiet.

- Jeg hadde mitt første opphold ved Oslo-kontoret da jeg var tilbake fra utveksling. For å få mest mulig ut av læringen hadde jeg på forhånd ønsket å få arbeide med rettsområder som jeg i løpet av studiet ikke hadde fått så mye innsikt i. Traineeopphold gir sånn sett studenter en fantastisk mulighet, ikke bare til å lære om juss i praksis, men også muligheten til å oppdage nye rettsområder, forteller Tove.

Kaja synes det er veldig positivt at man som trainee i Wikborg Rein ikke blir knyttet opp mot et bestemt fagområde, men heller mottar variert tilfang av oppgaver fra hele huset.

- Jeg syns det var veldig fint å få prøve seg på flere ulike områder. Dette gjør det lettere å finne ut av hva man ønsker å jobbe med når man etter hvert kommer ut i jobb selv.

Internasjonale muligheter

En av hovedgrunnene til at Kaja søkte traineeopphold i Wikborg Rein, var den internasjonale profilen og den internasjonale tilstedeværelsen.

- Wikborg Rein skiller seg ut på en positiv måte ved å ha en sterk internasjonal profil. Gjennom hele studietiden har jeg også hatt et veldig godt inntrykk av bedriften – både faglig og sosialt.
Tove har alltid hatt et ønske om å jobbe i et internasjonalt miljø. Etter sitt opphold i London, var hun ikke i tvil om å søke seg inn i et internasjonalt advokatfirma.

- Da jeg søkte om traineeopphold hos Wikborg Rein bodde jeg i London og tok en LLM ved King’s College. Jeg trives godt i et internasjonalt miljø og med å arbeide med juss på engelsk, og søkte meg derfor til et firma som kunne tilby praktisk erfaring innenfor de samme rammene.

Tove Øymo starter som advokatfullmektig i Wikborg Rein august 2020, og Kaja Austgulen kommer også tilbake samme måned for å skrive sin masteroppgave ved vårt kontor i Oslo. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen i august!

Vi tilbyr forskjellige typer traineeopphold hos oss – les mer her

 • Student

  2023

  Er du jusstudent med interesse for teknologi?

  Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende juridiske spørsmål. Kunnskap om teknologi blir stadig ­viktigere i arbeids­hverdagen vår. Wikborg Rein, Telenor og DNB har derfor gått sammen om et ­spennende ­traineeprogram for jusstudenter: Digital Trainee!

 • Student, Karriere

  2022

  Vil inspirere flere til å velge juss

  Som et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer representerer Wikborg Rein mange nasjonaliteter, språk og kulturer. Likevel er det ingen hemmelighet at vi ønsker å gjenspeile dagens moderne og mangfoldige Norge enda bedre enn det vi gjør i dag.

 • Student

  2022

  En perfekt mulighet til å jobbe internasjonalt

  Som internasjonal trainee i Wikborg Rein fikk Ishtiaq Hossain en smakebit av hvordan det er å jobbe grenseoverskridende i praksis – og en hektisk uke i London.