Kvinner i jussen: Kjersti Borgen

Article cover image
08.03.2022

Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Denne gangen har vi snakket med Kjersti Borgen, senioradvokat ved vårt kontor i Oslo.

Oslo, 08.03.2022: Kjersti Borgen kom tilbake til Wikborg Rein i 2018 etter syv års som inhouse-advokat og fagforeningsadvokat. Hun har jobbet med arbeidsrett siden 2008, og vi starter med å spørre Kjersti hva som inspirerte henne til å studere juss.

­­– Det var nok særlig interessen min for argumenter om rettferdighet og menneskers rett til å bli behandlet likt. Jeg var nok ganske irriterende som barn, der jeg kom med sterke påstander og diskuterte rettferdighet i alle mulige situasjoner.

Har du en kvinnelig rollemodell i ditt felt?

– Jeg har flere rollemodeller, både menn og kvinner, advokater og personer med annen bakgrunn. Noen inspirerende kvinnelige advokater jeg har vært heldig å møte på veien er blant annet Susanne Munch Thore, Anette Fjeld, Line Coll og Ingvild Andersen.

Hvordan er det å være en kvinnelig advokat i dag?

– Det er bra, og vi er heldige som kommer etter en generasjon som allerede et godt stykke på vei har kjempet for like rettigheter. Det er imidlertid fortsatt utfordringer i vår bransje, og blant annet må vi jobbe for å sikre like muligheter og jobbe for å beholde kvinnelige advokater frem til og i seniorstillinger.

Kan du komme på en historie fra studiene dine eller karrieren der det å være kvinne enten var til fordel for deg eller var en utfordring?

– Som advokatfullmektig ble jeg noen ganger spurt av forskjellige (mannlige) advokater på andre siden av forhandlingsbordet om jeg kunne servere kaffe. Vi var begge der for å forhandle om samme sak. Jeg er fortsatt litt usikker på om de faktisk trodde jeg var der for å lage kaffe, eller om dette var en bevisst strategi eller "forhandlingsteknikk".

Mener du at vi trenger den internasjonale kvinnedagen, og i så fall hvorfor?

– Ja. Fra et internasjonalt perspektiv vet vi at det fortsatt er en rekke utfordringer knyttet til likestilling, diskriminering og forskjellsbehandling. Dette skjer også på arbeidsplasser. En av de viktige utfordringene er fortsatt mangel på kvinner i maktposisjoner, fra styrerom til domstoler og politisk lederskap i verden. Jeg mener at mangelen på kvinner i lederstillinger ikke bare får konsekvenser for kvinner, men også for utvikling av mangfold og samfunnet generelt.

Hva bør advokatfirmaer etter din mening gjøre for å rekruttere og beholde kvinnelige advokater?

– Det korte svaret på dette er mangfold i ledergrupper og partner/seniorstillinger. Jeg mener at mangfold er viktig for unge kvinnelige advokater, og dette inkluderer blant annet det å ha kvinnelige senioradvokater og ledere i firmaet. Firmaer bør også være spesielt oppmerksomme på behovet for å kommunisere med sine ansatte advokater i løpet av de første årene som småbarnsforeldre.

Del

Forfattere
Profile image of Marie Roksund
Marie Roksund
Kommunikasjonsleder
E-post mrs@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner