LO og NHO er enige om endringer i permitteringsreglene: Forlenget avbruddsperiode

Søndag kom nyheten om at LO og NHO er blitt enige om en midlertidig endring av permitteringsreglene i Hovedavtalen. Endringen forlenger den såkalte avbruddsperioden fra seks til ti uker. Endringen innebærer redusert økonomisk risiko for arbeidsgivere som nå kan ta permitterte ansatte tilbake i arbeid i inntil ti uker før de er forpliktet til å betale lønn i en ny "arbeidsgiverperiode" (dersom de blir nødt til å permittere på nytt). Arbeidsgivere slipper også ny varsling, og utvidelsen påvirker ikke arbeidstakers rett til dagpenger.

Når ansatte permitteres må arbeidsgiver i dag betale lønn i en arbeidsgiverperiode på ti dager, før NAV overtar med utbetalinger av dagpenger til de permitterte. Dersom arbeidsgiver senere tar de ansatte tilbake i jobb på fulltid, og de deretter permitteres igjen, vil det avhenge av hvor lang tid den ansatte har vært i arbeid sammenhengende siden forrige permittering om arbeidsgiver blir ansvarlig for lønnskostnader i en ny arbeidsgiverperiode. Det er denne perioden som kalles avbruddsperioden.

Før utvidelsen var systemet slik at dersom de ansatte hadde vært i full jobb i mer enn seks uker før de ble permittert på ny, måtte arbeidsgiver betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode. Utvidelsen til ti uker vil i første omgang gjelde frem til 30. september 2021. Tanken bak endringen er å redusere den økonomiske risikoen på arbeidsgivers hånd i en tid hvor det er knyttet stor grad av usikkerhet til varigheten av restriksjoner og nedstengninger i forbindelse med koronapandemien. Endringen er et godt eksempel på de såkalte trepartssamarbeidet mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og regjeringen og vil gjelde for virksomheter som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2021

  Avskjed ved grovt pliktbrudd fra arbeidstaker

  Nylig ble en hjelpepleier ved en institusjon i en kommune avskjediget grunnet brudd på smittevernregler. Arbeidstaker på sin side hevder at det ikke finnes bevis for pandemien. Saken reiser det generelle spørsmålet om hvor langt en arbeidstaker kan nekte å adlyde instruksjoner fra arbeidsgiver. I denne ukens tips ser vi nærmere på hva som skal til for at arbeidsgiver i slike situasjoner kan gi avskjed.

 • Arbeidsrett

  2021

  Foretaksstraff og arbeidsgivers ansvar for utenlandske arbeidstakere

  Hvor langt må en norsk arbeidsgiver gå for å undersøke og sikre at utenlandske arbeidstakere har nødvendig oppholds- og arbeidstillatelse? Høyesterett avsa forrige uke dom om foretaksstraff i en sak hvor daglig leder i et selskap manglet gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Dommen kom med prinsipielle uttalelser om skyldkravet for foretaksstraff, og klargjorde i denne sammenheng et omstridt juridisk spørsmål. Dommen er videre illustrerende for at det påhviler arbeidsgiver et strengt ansvar for å påse at utenlandske arbeidstakere har relevante tillatelser i orden.

 • Arbeidsrett

  2021

  LO og NHO er enige om endringer i permitteringsreglene: Forlenget avbruddsperiode

  Søndag kom nyheten om at LO og NHO er blitt enige om en midlertidig endring av permitteringsreglene i Hovedavtalen. Endringen forlenger den såkalte avbruddsperioden fra seks til ti uker. Endringen innebærer redusert økonomisk risiko for arbeidsgivere som nå kan ta permitterte ansatte tilbake i arbeid i inntil ti uker før de er forpliktet til å betale lønn i en ny "arbeidsgiverperiode" (dersom de blir nødt til å permittere på nytt). Arbeidsgivere slipper også ny varsling, og utvidelsen påvirker ikke arbeidstakers rett til dagpenger.