LO og NHO er enige om endringer i permitteringsreglene: Forlenget avbruddsperiode

Søndag kom nyheten om at LO og NHO er blitt enige om en midlertidig endring av permitteringsreglene i Hovedavtalen. Endringen forlenger den såkalte avbruddsperioden fra seks til ti uker. Endringen innebærer redusert økonomisk risiko for arbeidsgivere som nå kan ta permitterte ansatte tilbake i arbeid i inntil ti uker før de er forpliktet til å betale lønn i en ny "arbeidsgiverperiode" (dersom de blir nødt til å permittere på nytt). Arbeidsgivere slipper også ny varsling, og utvidelsen påvirker ikke arbeidstakers rett til dagpenger.

Når ansatte permitteres må arbeidsgiver i dag betale lønn i en arbeidsgiverperiode på ti dager, før NAV overtar med utbetalinger av dagpenger til de permitterte. Dersom arbeidsgiver senere tar de ansatte tilbake i jobb på fulltid, og de deretter permitteres igjen, vil det avhenge av hvor lang tid den ansatte har vært i arbeid sammenhengende siden forrige permittering om arbeidsgiver blir ansvarlig for lønnskostnader i en ny arbeidsgiverperiode. Det er denne perioden som kalles avbruddsperioden.

Før utvidelsen var systemet slik at dersom de ansatte hadde vært i full jobb i mer enn seks uker før de ble permittert på ny, måtte arbeidsgiver betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode. Utvidelsen til ti uker vil i første omgang gjelde frem til 30. september 2021. Tanken bak endringen er å redusere den økonomiske risikoen på arbeidsgivers hånd i en tid hvor det er knyttet stor grad av usikkerhet til varigheten av restriksjoner og nedstengninger i forbindelse med koronapandemien. Endringen er et godt eksempel på de såkalte trepartssamarbeidet mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og regjeringen og vil gjelde for virksomheter som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Krav om styringsgruppe for pensjonsordning

  Ikke alle er klar over det – men de aller fleste private foretak vil være forpliktet til å opprette en egen styringsgruppe for pensjonsordningen. En virksomhet som ikke har en slik styringsgruppe i tråd med pensjonsregelverket har heller ikke en pensjonsordning som fullt ut er i tråd med skattereglene. I dette tipset ser vi derfor nærmere på hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder både opprettelsen av og driften av styringsgruppe for pensjonsordning.

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.