LO og NHO er enige om endringer i permitteringsreglene: Forlenget avbruddsperiode

Søndag kom nyheten om at LO og NHO er blitt enige om en midlertidig endring av permitteringsreglene i Hovedavtalen. Endringen forlenger den såkalte avbruddsperioden fra seks til ti uker. Endringen innebærer redusert økonomisk risiko for arbeidsgivere som nå kan ta permitterte ansatte tilbake i arbeid i inntil ti uker før de er forpliktet til å betale lønn i en ny "arbeidsgiverperiode" (dersom de blir nødt til å permittere på nytt). Arbeidsgivere slipper også ny varsling, og utvidelsen påvirker ikke arbeidstakers rett til dagpenger.

Når ansatte permitteres må arbeidsgiver i dag betale lønn i en arbeidsgiverperiode på ti dager, før NAV overtar med utbetalinger av dagpenger til de permitterte. Dersom arbeidsgiver senere tar de ansatte tilbake i jobb på fulltid, og de deretter permitteres igjen, vil det avhenge av hvor lang tid den ansatte har vært i arbeid sammenhengende siden forrige permittering om arbeidsgiver blir ansvarlig for lønnskostnader i en ny arbeidsgiverperiode. Det er denne perioden som kalles avbruddsperioden.

Før utvidelsen var systemet slik at dersom de ansatte hadde vært i full jobb i mer enn seks uker før de ble permittert på ny, måtte arbeidsgiver betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode. Utvidelsen til ti uker vil i første omgang gjelde frem til 30. september 2021. Tanken bak endringen er å redusere den økonomiske risikoen på arbeidsgivers hånd i en tid hvor det er knyttet stor grad av usikkerhet til varigheten av restriksjoner og nedstengninger i forbindelse med koronapandemien. Endringen er et godt eksempel på de såkalte trepartssamarbeidet mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og regjeringen og vil gjelde for virksomheter som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.