Mino.Mentor

Advokatbransjen kan for mange fremstå som litt konservativ. Dette ønsker vi å endre. I samarbeid med Mino.Jur lanserer Wikborg Rein derfor en ny mentorordning for studenter som vil lære mer om mulighetene som finnes etter studiene: Mino.Mentor.

Et ledende advokatfirma som Wikborg Rein har et spesielt ansvar for å dra bransjen i riktig retning, og samarbeidet med Mino.Jur er et tiltak for å gjøre nettopp dette, sier Ole Henrik Wille, rekrutteringsansvarlig i Wikborg Rein.  

Mino.Jur er en organisasjon for jusstudenter med minoritetsbakgrunn, og et av målene til organisasjonen er å utvide studentenes forståelse av hvilke karrieremuligheter de har etter endt studie.

– Vi synes derfor dette er en utrolig fin mulighet for jusstudentene å få et innblikk i hverdagen til en forretningsadvokat. Vårt ønske er at studentene deltar aktivt for å tilegne seg den kunnskapen og erfaringen som vil følge av en slik mentorordning og utnytte den til det fulle, sier leder for Mino.Jur, Arisha G. Nabi.

Senioradvokat i Wikborg Rein, Kjersti Borgen, har selv vært mentor i mentorordning for kvinnelige studenter, og har nå tatt initiativet til å etablere en egen mentorordning hos Wikborg Rein.

– Som student savnet jeg selv erfarne rollemodeller i den juridiske verden for å drøfte uformelt med og få tips fra. En mentorordning kan bidra til nettopp dette, samt at studenten får et mer bevisst forhold til de personlige og profesjonelle valgene som skal tas i forbindelse med utdanning og forberedelse til fast jobb, uttaler Kjersti.  

For Wikborg Rein er det et mål, både som advokatfirma og for bransjen generelt, å få til et større mangfold ved å trekke til seg flere dyktige søkere med minoritetsbakgrunn.

– En mentorordning gir studentene kunnskap om vår bransje og hvor spennende det kan være å jobbe som forretningsadvokat. Og; det er veldig lærerikt å være mentor, man får reflektert over egne valg, samtidig som man blir godt kjent med dagens studenter og hvordan de tenker, forklarer Kjersti.    

Praktisk om programmet og hvordan man søker

Du søker på ordningen ved å skrive deg opp på liste etter informasjonsmøte hos Wikborg Rein eller ved å sende en e-post til Minojur innen 10.april 2019. Oppstart for mentorordningen er mai 2019 og være et pilotprosjekt ut 2019.  Alle studenter med minoritetsbakgrunn er velkommen til å søke!

Selve mentorordningen starter med en fellessamling der både studenter og mentorene deltar. Som student vil du der få tildelt en advokat/advokatfullmektig som mentor fra Wikborg Rein. Student og mentor vil deretter avtale neste treff og tema seg imellom. Du som student har selv ansvar for å delta på samt foreslå temaer til treffene, men spør gjerne din mentor om råd eller se våre tips til temaer som du vil få utdelt på fellessamlingen.