Anskaffelser

  • Anskaffelser

    2018

    Tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

    Adgangen til å få ettersendt dokumentasjon om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i en tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?