Fiskeri og havbruk

  • Fiskeri og havbruk

    2018

    Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

    Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017.