Olje, gass og fornybar energi

  • Olje gass og fornybar energi

    2019

    Slik kan de nye reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper bli

    Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.