Shipping Offshore

 • Shipping Offshore

  2020

  Les vår Shipping Offshore Update Desember 2020

  I denne Shipping Offshore Update tar vi opp den juridiske utviklingen knyttet til shipping og offshore markedene.

 • 2020

  Les vår Shipping Offshore Update June 2020

 • 2020

  Les vår Shipping Offshore Update Desember 2019

 • 2020

  Les vår Shipping Offshore Update June 2019

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update December 2018

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update June 2018

 • Shipping Offshore

  2017

  Les vår Shipping Offshore Update Desember 2017

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update Nor-Shipping Mai 2017

 • Shipping Offshore

  2018

  Les vår Shipping Offshore Update Desember 2016

 • Shipping Offshore

  2016

  Les vår Shipping Offshore Update June 2016

 • 2015

  Les vår Shipping Offshore Update November 2015

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update June 2015

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update March 2015

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update December 2014

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update April 2014

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update November 2013

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update Nor-Shipping 2013

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update February 2013

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update September 2012

 • 2019

 • 2019

  Les vår Shipping Offshore Update March 2011

 • Shipping Offshore

  2019

  Britiske Høyesteretts avgjørelse “Renos”-saken om kondemnasjon og reguleringen under den nordiske sjøforsikringsplanen

 • Shipping Offshore

  2019

  Skipsbyggingsportal - digitale byggekontrakter

  Wikborg Rein lanserer en ny digital tjeneste som retter seg mot shipping-industrien. Skipsbyggingsportalen gir enkel tilgang til praktisk informasjon om skipsbyggingskontrakter og gjør det enklere å opprette byggekontrakter. Portalen er en nettbasert og brukervennlig løsning for opprettelsen av standard byggekontrakt «Skip 2000».

 • Arbeidsrett

  2018

  Wikborg Rein valgt som leverandør til maritim utredning

  Wikborg Rein skal etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Oppdraget omfatter både juridiske spørsmål og samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser. Vi samarbeider med Oslo Economics som utfører de samfunnsøkonomiske konsekvensanalyser.

 • Skatterett

  2018

  Justert Rederiskatt

  Lov- og forskriftsendringene til gjennomføring av justert rederiskatteordningen er nå publisert.

 • Shipping Offshore

  2018

  Slik seiler Nina til topps i shippingbransjen

  Nina M. Hanevold-Sandvik (35) satset egentlig på å følge i fars fotspor og bli diplomat. Men etter at hun tok faget sjørett under utenlandsstudier, valgte hun en karriere innenfor maritim jus isteden. I Wikborg Rein jobber hun- i tverrsnittet mellom shipping og jus – to tradisjonelt mannsdominerte bransjer, og ble i fjor listet som en av «10 women to watch» av YoungShip. I denne artikkelen deler Nina sine beste tips for å lykkes i bransjen.

 • Shipping Offshore, Skatterett

  2018

  ESA godkjenner den justert rederiskatteordning

  ESA har nå godkjent regjeringens forslag til rederiskatteordning for de neste 10 årene, regnet fra 1. januar 2018. De faktiske lovendringene vil Finansdepartementet foreslå i løpet av våren 2018.