Konkurranserett i medvind

Mange av Wikborg Reins advokater ble høyt rangert i årets utgave av Legal 500 EMEA. En av dem er vår partner Mads Magnussen, som leder vårt team av eksperter innen konkurranserett og anskaffelser. Hans team er i sterk medvind om dagen, men hans bakgrunn er litt annerledes enn mange av våre andre advokater.

Wikborg Reins team for Konkurranserett og Anskaffelser har hatt en formidabel utvikling det siste året. Teamet vokser med rekordfart og økte i fjor oppdragsmengden med 40 prosent. I spissen for teamet står vår partner Mads Magnussen.

- Vi har nå et av Norges største team med 12 advokater som jobber fulltid med disse fagområdene. Det er et fantastisk team, men vi har vært litt for usynlige de siste årene. Vi er stolte over at vi nå oppnår større anerkjennelse for vårt arbeid enn tidligere, forteller Mads.

I den nylig publiserte rangeringen over Norges beste advokater i Legal 500 ble Mads rangert som en "leading lawyer" innenfor "EU and Competition" og flere andre advokater i teamet får rosende omtale i den internasjonalt anerkjente rangeringen.

Verdifull erfaring

Mads har bare vært tilbake i Wikborg Rein i litt over et år. For sju år siden tok han et litt uvanlig valg ved å gå fra avdelingslederjobb i Wikborg Rein til dommerjobb i Asker og Bærum tingrett. Etter seks år og 500 rettssaker tok han det enda mer uvanlige valget å returnere til advokatbransjen. Gjensynsgleden er stor, men erfaringene fra tingretten ville han ikke vært foruten.

- Jeg har alltid forsøkt å følge drømmene mine. Det tror jeg man både blir flinkere og lykkeligere av. Det var en gammel drøm om å bli dommer som lokket meg ut av Wikborg Rein. Jeg har blitt en bedre jurist og en tryggere rådgiver, med bedre forutsetninger for å vurdere risiko og å håndtere forskjellige typer saker. Det har vært en usedvanlig interessant og meningsfylt periode som dommer, sier Mads.

Kompleks konkurranse

Mads har i årene som dommer beholdt kontakten med EU/EØS- og konkurranseretten. Blant annet har han ved to anledninger vært oppnevnt som settekonkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Og returen til Wikborg Rein som teamleder har overgått forventningene.

- En ting er at vi har et fantastisk team, hvor nesten alle har lang erfaring fra Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan og andre nasjonale og internasjonale myndigheter og domstoler. En annen ting er at våre fagområder er viktigere nå enn de noen gang har vært. Både regelverk og praksis er i stadig utvikling, og mange markeder er så komplekse at det er vanskelig for bedriftene å manøvrere innenfor rammen av det lovlige. De negative konsekvensene for brudd på reglene er enorme, med høye bøter og omdømmetap. Vi blir ikke arbeidsledige fremover, slår Mads fast.  

Og tallene bekrefter trenden som Mads skisserer. De 12 advokatene i Konkurranse og Anskaffelses-teamet har jobbet 30 prosent mer første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Les våre siste artikler om konkurranserett

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Fiskeri og havbruk, Skatterett, Selskapsrett, Offentlige anskaffelser, Konkurranserett, Handelsrett, Kontraktsrett og entreprise, Personvern, Prosedyre

  2019

  Brexit – hva skjer og konsekvenser

  Etter planen skulle Storbritannia forlate EU 29. mars, men EU aksepterte på toppmøtet 21. mars utsettelse til 22. mai, forutsatt at Storbritannia innen 29. mars godtar den utmeldingsavtalen som ligger på bordet .

 • Konkurranserett

  2018

  Transaction tips from our competition team: Gun-Jumping

  When businesses decide to pursue a transaction they are understandably keen to complete and implement the deal as soon as possible in order to realise the anticipated synergies. However, when a deal requires clearance from one or more competition authority, there is often a prohibition on implementation pending receipt of the necessary clearances. Taking implementing steps in breach of this prohibition is called 'gun-jumping'.

 • Konkurranserett

  2018

  Viktig dom om gjennomføringsforbudet i konkurranseretten

  En fersk dom fra EU-domstolen klargjør innholdet av forbudet mot at partene gjennomfører en meldepliktig foretakssammenslutning før den er godkjent av konkurransemyndighetene (dom av 31. mai 2018 i sak C-633/16 Ernst & Young mot Konkurrencerådet). Dommen tok stilling til om EY hadde "gjennomført" oppkjøpet av KPMG Danmark da revisorselskapet sa opp samarbeidsavtalen med KPMG International. EU-domstolen la til grunn at oppkjøpet ikke var gjennomført fordi oppsigelsen ikke bidro til at EY fikk kontroll over KPMG Danmark.