Digital onboarding

Mangel på faglig utvikling er ifølge Forskning.no grunnen til at de fleste medarbeidere slutter i jobben i løpet av det første året. Studiene viser at kun tre av ti ansatte opplever god «onboarding» i sin nye jobb.

Å sikre god opplæring og kompetanseutvikling for alle ansatte, har vært et prioritert fokusområde i Wikborg Rein de seneste årene. Nyansatte deltar på Forretningsadvokatskolen som en del av onboardingen, og firmaet har blant annet fokus på salg og annen tverrfaglig kompetanseutvikling i etterutdanningstilbudet.

– Påmelding til disse kursene gjøres via vår nye læringsplattform LMSet, der vi enkelt kan samle relevant informasjon og følge opp alle ansatte, uavhengig av stillingsnivå, forteller Line Daler, learning consultant i Wikborg Rein.

Kunnskapsbedrift

Fredag 24. mai arrangerte Scandinavian Technology Institute (STI) frokostseminar om digital opplæring og videreutvikling av nye medarbeidere og talenter. På seminaret deltok mer enn 50 ansatte fra en rekke ulike selskaper og bransjer. 

Daler var tilstede på frokostseminaret og holdt et innlegg om hvordan Norges største advokatfirma har jobbet med å sikre god onboarding og tilrettelagt læring for sine medarbeidere, gjennom bruk av digitale verktøy.

– Wikborg Rein er ikke bare et advokatfirma, men en kunnskapsbedrift. Som hos alle andre selskaper har vi også hele tiden behov for å fylle på og friske opp kompetansen, sier hun.

Skreddersydd opplæring

Siden slutten av 2017 har selskapet jobbet sammen med STI for å utvikle en digital læringsplattform, som ble lansert i fjor sommer. Den digitale plattformen brukes til daglig av alle ansatte i selskapet, som får tilgang til verktøyene og e-læringsmaterialet som de trenger for å utføre sin jobb på en best mulig måte.

– På sikt skal alt relevant læringsmateriale samles i den digitale løsningen. Advokatene vil ha tilgang til andre verktøy enn resten av administrasjonen, og vice versa. Enkelte verktøy, slik som tema innenfor compliance er tilgjengelig for alle, forklarer Daler.

Head of HR i Wikborg Rein, Christian Winsnes, forteller at en av årsakene til at selskapet ønsker å benytte læringsplattformen, er å korte ned på tidsbruken knyttet til enkelte HR-relaterte oppgaver, som tidligere ble utført manuelt.

– For eksempel har vi nå digitalisert utviklingssamtalen via samme system som resten av læringsmaterialet befinner seg på. Til forskjell fra tidligere har vi i dag en digital utviklingsplan som først den ansatte, og deretter leder for teamet fyller ut. Den ansatte tilbys så opplæring etter behov og etter eget ønske, forteller Winsnes.

Alt i én portal

Ettersom Wikborg Rein er et internasjonalt advokatfirma, med flere kontorer i og utenfor Norge, har den digitale læringsplattformen blitt et effektivt verktøy for selskapet:

– Med den nye læringsplattformen har vi samlet onboarding, faglig utvikling og opplæring i én og samme portal. På den måten får alle våre ansatte enkelt tilgang til det samme e-læringsmaterialet, uavhengig av hvor i verden de måtte befinne seg, sier Winsnes.

- Samtidig har undersøkelser vist at våre nyansatte ønsker en så effektiv og strømlinjeformet onboarding som mulig. Når man starter som ny ønsker man raskest mulig å komme inn i sitt team og bli kjent med sine konkrete oppgaver og kolleger. Vi har derfor et økende fokus på preboarding – den nyansatte kan gjøre unna mange administrative oppgaver allerede før de kommer inn, forteller Winsnes. Han fortsetter: Vi bruker derfor LMS til å digitalisere mange av våre tidligere onboardingprosesser i en "preboarding". Vi kan dermed fokusere på det mellommenneskelige ved oppstart. Vi beveger oss i sjiktet high-tech/high touch; bruke det digitale til å gjøre standardoppgaver, og bruke den verdifulle tiden med nyansatte til å fokusere på selve personen som kommer inn.

Wikborg Rein har høstet flere priser for sin satsning på digitale løsninger og er det første advokatfirmaet i Norge som har tatt i bruk læringsplattformen fra STI.

Etter hvert som organisasjonen ser muligheter i LMS-et opplever Line Daler at flere kommer til henne for å digitalisere opplæring og andre tidligere manuelle prosesser. I tillegg gir systemet Wikborg Rein muligheten til å utvikle og tilgjengeliggjøre elæringsmateriale til klienter.

Les mer om digitalisering her.