Er vi i ferd med å kode om jussen?

Dette var spørsmålet to av våre mest digitale hoder fikk bryne seg på da de gjestet podcasten til Itera. I podcasten diskuterer IT-direktør Mette Ahlquist og partner Line Coll digitalisering og teknologi i advokatbransjen med juridisk direktør i DNB, Audun Moen.

For Wikborg Rein betyr digital innovasjon at tidligere arbeidsintensive oppgaver nå løses av nye verktøy. Ved hjelp av kunstig intelligens kan hyllemeter med dokumenter analyseres og kategoriseres i løpet av minutter, og nye digitale plattformer gir anledning for samarbeid med klienter på en helt ny måte. 

- Tidligere hendte det at advokatene leide egne hotellrom for å få plass til alle permene med dokumenter under en due diligence. Oppgaver som før tok ukevis og krevde enorme ressurser, utføres nå  i stor grad digitalt, forteller Ahlquist. 

Hun understreker at klienter spiller en viktig rolle for den digitale utviklingen, ved å stille krav til advokatfirmaene og ta i bruk de nye løsningene som firmaene tilbyr. På klientsiden sitter selskaper som DNB i førersete når det gjelder å drive denne utviklingen fremover, gjennom å stadig legge nye føringer for de 150 millionene de bruker på advokattjenester i året.   

- Teknologien er ikke utfordringen, det er å få juristene til å jobbe med de nye systemene. Når innkjøpere som DNB utfordrer oss, får også juristene et insentiv til å jobbe på lag med teknologien, fortsetter Ahlquist. 

En ny arbeidshverdag 

Wikborg Rein har tidligere stilt spørsmål ved hvorvidt juristutdanningen ved norske universiteter henger med i timen når det kommer til teknologi og digitalisering. Line Coll mener derfor at det er spesielt viktig at advokatfirmaene gir de nyutdannede denne kompetansen.

- Utdannelsen har ikke endret seg så mye, og man kommer ganske teknologifattige ut av universitetene. Dermed er det nødvendig at de som begynner hos oss får riktig støtte og veiledning, noe som blant annet betyr at administrasjonen får en viktig rolle i dette digitale skiftet. 

Mens arbeidsintensive prosesser som dokumentsystematisering og due diligence prosesser nå i større grad blir automatiser, tror Coll at jobben som advokat blir enda mer spennende. 

- De som utdanner seg nå kommer til å se en annen arbeidshverdag enn oss som har jobbet i noen år. Fullmektiger hos Wikborg Rein jobber i stadig mindre grad med tidkrevende og ensformige prosesser, og får sitte tettere på klientene fra et tidligere tidspunkt enn før, forteller Coll. 

Hør hele podcasten fra Itera her.

Les våre siste artikler om teknologi og digitalisering