Forskrift om kapasitetsøkning er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag publisert forskrift om kapasitetsøkning i produksjonsområdene. Forskriften ble fastsatt 20. desember 2017.

Det er gjort noen endringer i den endelige forskriften sammenlignet med forskriftsforslaget som nylig var på høring. Den viktigste endringen er at perioden en lokalitet må ha oppfylt de strenge miljøkravene for å få tilbud om økt kapasitet etter unntaksreglene i § 12 er forlenget, og nå er sammenfallende med bestemmelsene i produksjonsområdeforskriften. Det vil si lusegrensen må ha vært overholdt 1. april – 30. september både i 2016 og i 2017.

Departementet har sammen med forskriften publisert en omfattende veileder. Vi vil sette oss grundig inn i veilederen i tiden som kommer. Veilederen kan bidra til å sikre likebehandling med det er et sentralt hensyn at veilederen ikke kan brukes som tolkningsbidrag til å gi innholdet i forskriften annen mening.

Søknadsfristen for kapasitetsøkning er 31. januar 2018 for alle produksjonsområdene.

Les våre siste artikler om fiskeri og havbruk