Krisefondet – menneskerettighetsaktivist ble løslatt

Oyub Titiev fra Memorial ble i mars dømt til fire år i straffekoloni på grunnlag av en politisk motivert sak og forfalskede bevis. Gjennom Den norske Helsingforskomités Krisefond har Wikborg Rein dekket noen av utgiftene til tre advokater som har kjempet en utrettelig kamp mot det korrupte rettsvesenet og de farlige arbeidsvilkårene i Tsjetsjenia. Nå har Titiev endelig blitt løslatt.

 

– Helt siden Oyub ble arrestert i januar i fjor har vi bedt om at han løslates, og vi er stolte over å ha støttet ham med advokathjelp med midler fra vårt krisefond, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité. 

Titiev er en av få aktive menneskerettighetsaktivister i Tsjetsjenia i Russlands plagede Nord-Kaukasus. Flere av hans kolleger som arbeider for menneskerettigheter i området har blitt brakt til taushet, og hans forgjenger ble drept for det samme arbeidet.

Det er for farlig å bo i området så advokatene har måttet pendle for å besøke Titiev i fengsel. Å forsvare en slik sak er også farlig, og en av bilene som Titievs tsjetsjenske advokat brukte i begynnelsen av saken ble i vår satt fyr på.

– Titiev er en fremragende, modig aktivist som kjemper for menneskerettigheter og trygghet for alle tsjetsjenere. Han nyter stor respekt både fra befolkningen og menneskerettighetsaktivister, lokalt som internasjonalt. Wikborg Reins støtte til Krisefondet er uunnværlig for at vi kan hjelpe urettmessig fengslede menneskerettighetsforsvarere som Titiev, sier Engesland.

En forutsetning for fred

Løslatelsen er også resultatet av en verdensomspennende kampanje der også statsledere som Frankrikes president Macron er engasjert og FIFA har ytret sin bekymring om Titievs fengsling.

– Respekt for menneskerettighetene og grunnleggende friheter er en forutsetning for å skape fredelige og inkluderende samfunn, derfor er dette arbeidet viktig og engasjerer mange, sier Engesland.

Selv om menneskerettighetsforkjempere forfølges i mange europeiske land, er det fremdeles modige mennesker som slåss for demokrati og rettsstat. Noen av dem er Nobelpris-kandidater; andre er lokale advokater eller journalister som få kjenner til i utlandet.

Ifølge Domstolloven har advokater en etisk forpliktelse til «å fremme rett og hindre urett», og det samme gjelder der menneskerettighetene krenkes.

– De er våre kolleger, og vår jobb er å støtte dem. Vi mener at det er viktig at rettsstaten sikrer tilgang til rettsvern for alle og like spilleregler for alle, sier Engesland.

Trenger gode institusjoner

I over 70 år har store deler av Europa handlet om å bygge samfunn med grunnlag på fred, demokrati og respekt for menneskerettighetene. Men utviklingen de siste årene går motsatt vei i mange land. Krisefondet som Wikborg Rein støtter skal på kort varsel bidra til å yte juridisk og medisinsk bistand, og eventuelt sende forfulgte menneskerettighetsforkjempere til trygge havner i utlandet. Fondet skal bidra til at Helsingforskomiteens eksperter umiddelbart kan rykke ut for å kartlegge overgrep når det bryter ut væpnet konflikt, massedemonstrasjoner eller andre kriser. God dokumentasjon er nettopp viktig for å motvirke desinformasjon og propanda, samt bedre grunnlaget for rettsoppgjør.

– Det var en stor glede å få de gode nyhetene om Oyub Titiev. Det er nå enda viktigere å bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Når rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet. Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser, sier Finn Bjørnstad, managing partner i Wikborg Rein.

Oyub Titiev / Foto: Yelena Afonina/TASS