Norges mest aktive transaksjonsteam

M&A-teamet i Wikborg Rein kan skilte med flest transaksjoner i årets første halvår. I følge den nye M&A rapporten fra Mergermarket er teamet også det eneste blant de norske advokatfirmaene som opplever en positiv vekst i antall transaksjoner fra samme periode i fjor.

Det har vært et hektisk halvår for transaksjonsteamet i Wikborg Rein. Bare i løpet av den siste seksmånedersperioden har teamet vært involvert i et tjuetalls transaksjoner. Dette tilsvarer en økning på 22 % prosent på ett år. - M&A er et av våre hovedsatsingsområder, og det er derfor gledelig å se at det er full fart og at vi stadig får inn nye oppdrag, sier leder for teamet, Sigurd Opedal. – Vi er involvert i et bredt spekter av transaksjoner både i Norge og internasjonalt, og vi får positive tilbakemeldinger fra klienter for måten vi løser deres utfordringer på, påpeker Opedal.  

M&A-teamet arbeider med større norske og internasjonale industrielle aktører og private equity fond primært relatert til kjøp og salg av selskaper og virksomheter. I tillegg bistår vi i egenkapitaltransaksjoner innenfor en rekke sektorer. Teamet arbeider blant annet med forhandlinger, avtaleutarbeidelse, selskapsgjennomgåelse og regulatoriske spørsmål. I tillegg til kontrakts- og selskapsrett bistår teamet også innenfor en rekke forskjellige rettsområder relatert til ulike bransjer og inkluderer spesialister innenfor blant annet skatterett, arbeidsrett, IPR og konkurranserett. Teamet er ungt og fremoverlent med sterke ambisjoner om ytterligere vekst og økt markedsandel. 

På grunn av stadig økende oppdragsmengde og høyt aktivitetsnivå søker teamet nå etter nye medarbeidere. Vi ønsker dyktige advokater på alle nivåer som vil være med på en spennende reise i vårt transaksjonsmiljø. - Wikborg Rein er over en årrekke rangert som Norges mest attraktive arbeidsplass blant advokatfirmaene. Arbeidshverdagen vår er svært variert, og dette vil være en gylden mulighet til å ta del i et spennende og dynamisk kompetansemiljø i vekst, avslutter Opedal.

Les rapporten fra Mergermarket her

Dersom du ønsker å arbeide i Wikborg Reins M&A team, kan du kontakte Sigurd Opdal på sop@wr.no/telefon 22 82 76 28, eller Ole Henrik Wille på owi@wr.no/ telefon 22 82 75 12 

 

Bilde: Noen av teamets medlemmer: (fra venstre) advokatfullmektig Henrik Biørnstad, partner Ole Henrik Wille, advokatfullmektig Cecilie Andersen Haadem og partner og leder Sigurd Opedal 

Les våre siste artikler innen M&A