Ny hvitvaskingslov forventes å tre i kraft høsten 2018

Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag 1. juni 2018. Finansdepartementet har uttalt at det tas sikte på å sette loven i kraft høsten 2018.

Du kan lese mer om innholdet i ny hvitvaskingslov i vårt tidligere nyhetsbrev her

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utforme utkast til forskrifter til ny hvitvaskingslov. Finanstilsynet har frist til 1. juli 2018 med å komme med sitt forslag. Vi forventer at forslaget raskt vil bli sendt på høring, og at lov og forskrift vil tre i kraft samlet høsten 2018, antagelig i september eller oktober.

Les våre siste artikler om Compliance