Ny hvitvaskingslov forventes å tre i kraft høsten 2018

Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag 1. juni 2018. Finansdepartementet har uttalt at det tas sikte på å sette loven i kraft høsten 2018.

Du kan lese mer om innholdet i ny hvitvaskingslov i vårt tidligere nyhetsbrev her

Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utforme utkast til forskrifter til ny hvitvaskingslov. Finanstilsynet har frist til 1. juli 2018 med å komme med sitt forslag. Vi forventer at forslaget raskt vil bli sendt på høring, og at lov og forskrift vil tre i kraft samlet høsten 2018, antagelig i september eller oktober.

Les våre siste artikler om Compliance

 • Compliance og krisehåndtering

  2018

  Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. Oktober 2018

  Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

 • Compliance

  2018

  Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter

  Senioradvokat Kristine F. Rørholt har uttalt seg i Dagens Næringsliv om den nye hvitvaskingsloven.

 • Compliance

  2018

  Forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere lagt frem for Stortinget

  Regjeringen la i dag frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Loven implementerer EUs fjerde hvitvaskingsdirektivs forpliktelse til å opprette et sentralt register over reelle rettighetshavere.