Personvern skaper forretningsmuligheter

Hvis du har savnet entusiasme, og noen som kan bistå med å finne de gode og forretningsorienterte løsningene i arbeidet med å etterleve den nye personvernforordningen (GDPR), så trenger du ikke lete lenger. Line Coll og Gry Hvidsten er blant de få som har både den faglige kunnskapen og årelang erfaring på området både som interne og eksterne rådgivere.

Coll er partner og leder, og Hvidsten er specialist counsel for Wikborg Reins fagområde innen teknologi og IT-rett. Begge har opparbeidet seg en sjeldent god kombinasjon av teori og praksis innen personvernrettslige regler, digitalisering og ny teknologi. 

– Det føles som om vi har gått og forberedt oss på dette regelverket i snart 20 år, sier Coll med glede i stemmen. 

Både Coll og Hvidsten har i årevis bistått internasjonale klienter, både i offentlig og privat sektor med problemstilling knyttet til personvern, digitalisering og IT. Equinor har hatt glede av dem begge som internadvokater med spesialistkompetanse innenfor disse fagområdene.     

Innføringen av GDPR har nok ført til sammenbitte tenner hos konsernledere, men få har sett de mange fordelene regelverket medfører. Vel og merke for de virksomhetene som går offensivt og profesjonelt til verks. 

-  Det er nå mulighetene åpner seg for dem som forstår verdien av godt personvern og som klarer å utnytte det handlingsrommet som regelverket gir, sier Hvidsten. 

Bedrifter som skaffer seg et personvernombud eller en personvernrådgiver vil få et forsprang. Med rett person og et godt mandat kan ordningen bidra til gode prosesser, effektiv og lovlig datainnsamling og databruk, noe som kan bli avgjørende for fremtidig suksess. 

- Disse nøkkelpersonene må gis nok ressurser og handlingsrom til at de får utført sitt arbeid på en forsvarlig måte. Det er etter vår erfaring viktig at vedkommende sitter tett på de viktigste prosessene i organisasjonen, for å kunne bidra til effektiv forretningsutvikling, understreker Coll.