Robotene kommer – hvem tar ansvaret?

Wikborg Rein-partner Line Coll besøkte nylig Norges Handelshøyskole (NHH), der hun foreleste om de juridiske problemstillingene som oppstår i forbindelse med digitaliseringen av en organisasjon.

Foredraget inngår i kurset «kunstig intelligens og robotisering». Sammen med Julija Pauriene fra AVO Consulting tok Coll opp diskusjonen om hvordan risiko- og ansvarsbildet endres når virksomheter tar i bruk nye digitale verktøy, og hvilke etiske problemstillinger man må være bevisst – både som leder og medarbeider.

– Det finnes mange regler og retningslinjer å forholde seg til, men vi ser stadig vekk eksempler på at innovasjonsprosesser og tilpasning til ny teknologi, som for eksempel bruk av kunstig intelligens og roboter, medfører nye utfordringer. Regelverket henger rett og slett ikke med i den teknologiske utviklingen. Selv om man kan hevde at en del av dette er upløyd mark, er det fremdeles mange grep virksomheten kan ta selv, forteller Coll.

Endrer ansvarsbildet

Haakon Berli (26) tar en master i økonomisk analyse, med spesialisering i business analytics. Han forteller at foredraget til Line var nyttig fordi det ga en praktisk tilnærming til emnet.

– En av de viktigste tingene jeg tar med meg fra presentasjonen til Line er viktigheten av å gjennomgå hvem som har ansvaret for at dataene oppbevares på en sikker måte. Jeg bet meg ekstra merke i spørsmålet om hvem som egentlig har ansvaret dersom informasjon kommer på avveie. Er det juridisk avdeling? Er det produsenten av roboten?, sier Berli.

Også sisteårsstudent Ågot Rasmussen (24) meldte seg på det nyopprettede kurset. Rasmussen tar en master i økonomi og administrasjon, og har allerede fått jobb som regnskapskonsulent fra høsten av.

– Det ser ut til at regnskaps- og revisjonsselskapene er spesielt opptatt av at prosesser skal kunne utføres digitalt. Bankene også, som i stadig større grad tar i bruk chatbots og lignende verktøy. Dette gjør det lettere å hente inn nyttige data, men samtidig er det viktig at selskapene ikke beholder mer informasjon enn de har rett til, påpeker hun.  

To problemstillinger som det snakkes mye om knytter seg til overvåkning og kontroll, og cyber krim og digital sabotasje.

­– Innføringen av GDPR har vært et godt steg i riktig retning. Det legger selvfølgelig noen begrensninger på bedriftene, men jeg mener at hensynet til personvernet bør komme først. Selv er jeg ganske forsiktig når det kommer til lagring av data, og veldig selektiv på hvor jeg velger å oppbevare informasjon, forteller han.

Digitalisering – redning eller hodepine?

Line Coll holdt fagets første forelesning fra et juridisk perspektiv. Hennes ekspertise ligger i tverrsnittet mellom de juridiske og etiske problemstillingene som oppstår ved implementering av ny teknologi, og i foredraget trekker hun på sine erfaringer fra blant annet Equinor, der hun tidligere jobbet med oppfølgingen av personvern. Hos sin tidligere arbeidsgiver var hun med i en rekke innovasjonsprosesser og bistod forretningssiden med juridiske problemstillinger og muligheter knyttet til innføring av digitale løsninger.

– Data er verdifullt, og forvaltning av denne verdien reiser flere rettslige spørsmål. Samtidig fører digitalisering med seg mer data, enklere tilgang og dermed økt mulighet for kontroll og overvåkning – og det er her etikken kommer inn, sier Coll.

I foredraget sitt forbereder hun studenter som snart skal ut i arbeidslivet på å være bevisst på hvor virksomheten oppbevarer informasjon, og hvem som har tilgang til denne. De største feilene skyldes som regel menneskelig svikt, det vil si at ansatte ikke er bevisste nok på å følge retningslinjene. Dette er ikke bare noe leder må være klar over, påpeker hun.

Skapte engasjement blant studentene

– Jeg synes foredraget til Line var veldig bra, og ser at Wikborg Rein tar personvern på alvor. For advokatene er dette med etiske retningslinjer ekstra viktig, ettersom de sitter på mye sensitiv informasjon og dermed har et stort ansvar, forteller Berli.

Dette er også Ågot enig i.

– Heldigvis har jeg ikke hatt bruk for advokat selv, men jeg tenker at det er rimelig at advokatfirmaene lagrer informasjon om deg så lenge du er kunde. Derimot synes jeg alle virksomheter bør spørre kundene sine med jevne mellomrom om det er greit at de tar vare på dine data. Du glemmer fort hvor mye informasjon andre faktisk har om deg, avslutter hun.