Tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

Adgangen til å få ettersendt dokumentasjon om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i en tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

Specialist Counsel Alf Amund Gulsvik har skrevet en artikkel for Anbud 365. Dersom KOFAs avgjørelse i sak 2017/75 blir lagt til grunn for forståelsen av adgangen til dialog om oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i tilbudskonkurranser feiler man med å oppfylle lovgivers formål med å innføre prosedyreformen, skriver han. Les hele artikkelen her.

Les våre siste artikler om anskaffelser

 • Anskaffelser

  2018

  Tilby hele teamet eller bare den beste senioren?

  KOFA uttaler seg om kravet til klarhet om oppdragsgivers evalueringsmodell. Alle som har levert tilbud i en offentlig anskaffelse av konsulenttjenester hvor det skal evalueres på tilbudt kompetanse er kjent med problemstillingen om man skal beskrive hele teamet inkludert juniorene eller bare de beste seniorene.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet

  EU-domstolen følger opp innskjerpingen av at tilbudte egenskaper må dokumenteres i tilbudet.

 • Anskaffelser

  2018

  Tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?

  Adgangen til å få ettersendt dokumentasjon om oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i en tilbudskonkurranse – har KOFA glemt at det skulle være en fleksibel prosedyre?