Tilby hele teamet eller bare den beste senioren?

KOFA uttaler seg om kravet til klarhet om oppdragsgivers evalueringsmodell. Alle som har levert tilbud i en offentlig anskaffelse av konsulenttjenester hvor det skal evalueres på tilbudt kompetanse er kjent med problemstillingen om man skal beskrive hele teamet inkludert juniorene eller bare de beste seniorene.

Specialist Counsel Alf Amund Gulsvik har skrevet en artikkel for Anbud 365Om oppdragsgiver vil gjennomsnittsberegne kompetansen eller foreta en helhetlig vurdering av det tilbudte teamet er noe som forholdsvis sjeldent er oppgitt i konkurransegrunnlagene. Det stilles ofte spørsmål om dette, men spørsmålet blir ofte ikke klart besvart. Les hele artikkelen her.

.

Les våre siste artikler om anskaffelser