Unik styreutdanning i samarbeid med INSEAD

Wikborg Rein og Scandinavian Executive Institute tilbyr i samarbeid med den internasjonalt anerkjente businessskolen INSEAD, en internasjonal styreutdanning tilpasset skandinaviske forhold og lovgivning.

Executive Board Programme gir deg kunnskap, verktøy og inspirasjon til å spille en aktiv og verdiskapende rolle – både som individuelt styremedlem og i samspill med det øvrige styret, bedriftens eierkrets og den daglige ledelsen. 

Les mer om tilbudet her