Utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene fastsatt

Finanstilsynet fastsatte 20. desember forskrift med utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, som ble fastsatt 4. desember 2017, se vårt tidligere nyhetsbrev av samme dato.

Forskriften på 532 sider fastsetter regler tilsvarende 48 kommisjonsforordninger og 3 kommisjonsdirektiver som utfyller MiFID II og MiFIR (nivå 2-regler) og er i utgangspunktet en ren oversettelse til norsk av nevne EU-rettsakter. Forskriften finner du her. 

Reglene trer i kraft 1. januar 2018. 

Med dette vil aktører i det norske markedet være underlagt samme krav som i EU-land. Det er likevel fremdeles flere uavklarte spørsmål, herunder om norske verdipapirforetaks markedstilgang i utlandet. Se nærmere vårt nyhetsbrev av 4. desember. 

Les våre siste artikler om kapitalmarkeder