Utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene fastsatt

Finanstilsynet fastsatte 20. desember forskrift med utfyllende regler til MiFID II- og MiFIR-forskriftene, som ble fastsatt 4. desember 2017, se vårt tidligere nyhetsbrev av samme dato.

Forskriften på 532 sider fastsetter regler tilsvarende 48 kommisjonsforordninger og 3 kommisjonsdirektiver som utfyller MiFID II og MiFIR (nivå 2-regler) og er i utgangspunktet en ren oversettelse til norsk av nevne EU-rettsakter. Forskriften finner du her. 

Reglene trer i kraft 1. januar 2018. 

Med dette vil aktører i det norske markedet være underlagt samme krav som i EU-land. Det er likevel fremdeles flere uavklarte spørsmål, herunder om norske verdipapirforetaks markedstilgang i utlandet. Se nærmere vårt nyhetsbrev av 4. desember. 

Les våre siste artikler om kapitalmarkeder

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Grønn bølge i kapitalmarkedet

  Risiko og muligheter knyttet til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold ("ESG"), har blitt stadig viktigere for kapitalmarkedet, med særlig oppmerksomhet rundt menneskeskapte klimaendringer. Selskaper med ESG høyt på agendaen og helst med klimafremmende virksomhet, tiltrekker seg investorer og kapital.

 • Kapitalmarkeder

  2019

  Oslo Børs' krav til informasjonsdokument og utvidet melding bortfaller

  Oslo Børs har i dag publisert nye versjoner av løpende forpliktelser for henholdsvis Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market.

 • Kapitalmarkeder

  2019

  Nye regler om overtakelsestilbud

  Verdipapirlovutvalget under ledelse av Wikborg Rein-partner Filip Truyen har 23. januar 2019 foreslått nye regler om frivillige og pliktige overtakelsestilbud. Forslaget innebærer innstramminger i reglene for gjennomføring av frivillige tilbud. For både frivillige og pliktige tilbud er det foreslått utvidet dispensasjonsadgang for tilbudsmyndigheten (Oslo Børs). Aksepter skal kunne trekkes dersom det fremmes konkurrerende bud. Utvalget ønsker bedre informasjon til markedet i situasjoner der selskaper er gjenstand for spekulasjoner om mulige tilbud, og en kortere periode fra annonsering av frivillige tilbud frem til tilbudet fremmes. Tersklene for tilbudsplikt foreslås videreført.