"Verdensrekord i oppkjøpsmelding"

Partner Dag Erik Rasmussen intervjues av Finansavisen 13. august om Tesla-sjef Elon Musks børsmelding på Twitter. Han uttaler at dette er en uvanlig måte å annonsere børssensitiv informasjon på, men ikke nødvendigvis ulovlig. Problemet er at Musk tidvis blokkerer følgere og dermed begrenser deres mulighet til å motta slike oppdateringer.

Rasmussen uttaler at Musk på mange måter er imponerende. Hans kommunikasjon til markedet 7. august om en mulig privatisering av Tesla i form av en twittermelding er like imponerende. Det dreier seg trolig om verdensrekord (53 tastetrykk) i annonsering av et mulig oppkjøpstilbud: "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured".

Videre understreker han at meldingen setter Tesla i spill og medfører usikkerhet for markedet og prisingen av Tesla-aksjen og fortsetter: - I en norsk kontekst er en slik melding  til markedet mildt sagt uortodoks. Den normale ruten er at det offentliggjøres et tilbud med aktuelle betingelser, gjerne i forståelse med styret i målselskapet. Et oppkjøpstilbud vil, når det er  besluttet fremsatt av kjøper, følge visse prosedyrer, frister og formkrav i tråd med verdipapirhandelloven.

- Spørsmålet er hva som gjelder før den formelle prosessen som involverer Oslo Børs som tilbudsmyndighet er igangsatt, sier Rasmussen til avisen. Han forteller videre at Norge ikke har noen "put up or shut up" regulering. Dette innebærer at dersom man offentlig indikerer interesse for å kjøpe et notert selskap må man innen visse korte frister formalisere et tilbud eller bekrefte at det ikke vil bli fremsatt et tilbud med den følge at aktøren må avstå i en lengre karensperiode fra å gjennomføre et tilbud.

Det er likevel ikke fritt frem å sette et notert selskap i spill ved å indikere et mulig tilbud. Dersom et mulig tilbud indikeres og den mulige kjøperen ikke vil kunne gjennomføre eller ikke har til hensikt å gjennomføre et tilbud, kan dette etter forholdene innebære at reglene om kursmanipulering kommer til anvendelse sammen med andre straffesanksjonerte regler. I en slik sammenheng er muligheten til å finansiere tilbudet sentralt.

Rasmussen understreker at for en investor som har til hensikt å gjennomføre et tilbud og realistisk kan finansiere tilbudet, er det ikke noe til hinder rent legalt etter norske regler for å kommunisere at en vurderer et oppkjøp på en slik måte Musk har gjort. - Noe annet er at en formell prosedyre som involverer Oslo Børs med godkjennelse av tilbudsdokument og lovgitte frister deretter må følges hvis den foreløpige vurderingen følges opp med en beslutning om å fremme budet. Om Musks fremgangsmåte er smart, er en annen sak, avslutter Rasmussen.

Faksimile fra Finansavisen 13. august 2018

Les våre siste artikler om kapitalmarkeder