Ny Statens standardavtale SSA-Sky er publisert

DFØ publiserte rett etter påske en ny standardavtale for anskaffelse, innføring og forvaltning av komplekse skytjenester "SSA-Sky".

Wikborg Rein har bidratt gjennom hele prosessen siden høsten 2019 og i forbindelse med ferdigstilling og kvalitetssikring før publisering.

SSA'ene er de mest brukte standardavtalene innen IT-området både for offentlige og private virksomheter.

SSA-Sky er delt opp i en etablerings- og en forvaltningsfase. Etablering og forvaltning kan foregå helt eller delvis i parallell. Skytjenester kan etableres og settes i forvaltning gjennom hele avtaleperioden.

Etablering kan omfatte tilretteleggings- og innføringsaktiviteter som for eksempel integrasjoner, datakonvertering, rutineutvikling og opplæring.

Forvalting kan omfatte rådgivning knyttet til skytjenestene og overvåking av endringer i lisensbetingelsene, forretningsplaner for skytjenestene."

Les mer på DFØ sine nettsider.