Nye partnere i 2022

Vi har gleden av å meddele at Snorre Nordmo, Hedvig Bugge Reiersen, Lars Erik Lien, Charlie Pope og Lars Erik Steinkjer er utnevnt til partnere i Wikborg Rein fra 1. januar 2022.

Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen i partnerskapet!

Snorre-Nordmo.pngSnorre Nordmo ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i 2013 og har vært i Wikborg Rein siden januar 2021. Snorre er tilknyttet vårt fagområde for kapitalmarkeder og arbeider særskilt med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger. Han har bred erfaring både fra tjenestesiden og kundesiden i bransjen. Før han begynte i Wikborg Rein arbeidet han som Chief Legal & Compliance Officer i Sector Asset Management, som advokat i BAHR og Junior Attorney hos Norges Bank Investment Management.

Hedivg-Bugge-Reiersen.pngHedvig Bugge Reiersen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2006 og har arbeidet i Wikborg Rein siden 2014. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hun har en Ph.D. i selskapsrett fra Universitetet i Oslo og leder Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett samt firmaets selskapsrettsgruppe. Hedvig arbeider med M&A, tvist og løpende rådgivning innenfor selskapsrett. Hun har skrevet flere bøker og artikler innenfor selskapsretten.

Lars-Erik-Lien.pngLars Erik Lien ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2009 og har vært i Wikborg Rein siden 2011. Lars Erik er tilknyttet firmaets fagområde for M&A og har bred forretningsjuridisk kompetanse, særlig innenfor M&A, selskaps-, regnskaps-, børs- og verdipapirrett. Han bistår primært klienter med bedriftsoppjøp og -salg, fusjoner, fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Lars Erik er også autorisert finansanalytiker og har en mastergrad i regnskap og revisjon. Han jobber derfor ofte i tverrsnittet mellom juss og økonomi.

Charlie-Pop.pngCharlie Pope er en New York-kvalifisert advokat (fra 2013) og har siden 2018 arbeidet i Wikborg Rein. Han arbeidet før dette som Senior Legal Counsel i DNO ASA. Charlie er tilknyttet firmaets fagområde for energi og bistår klienter i energirelaterte prosjekter og tvister. Som New York-kvalifisert advokat driver Charlie også en omfattende amerikansk praksis med fokus på transaksjoner og rådgivning knyttet til etterlevelse av sanksjoner og handelsregler.

Lars-Erik-Steinkjer.pngLars Erik Steinkjer er utdannet ved Universitetet i Bergen, og var ansatt der som stipendiat og universitetslektor fra 2004 til 2010. Han tok sin PhD-grad i Bergen, om patentbeskyttelsen for biotekniske oppfinnelser. Fra 2010 til 2019 arbeidet han ved Wikborg Reins kontor i Oslo, der han var tilknyttet immaterialretts­gruppen/tech-teamet. Fra sommeren 2019 har han arbeidet som internjurist i Petroleum Geo-Services (PGS), og kommer nå tilbake til oss.

Utnevnelse til Specialist Counsel

I tillegg til våre fem nye partnere er også Stuart Stock utnevnt til Specialist Counsel.

Stuart-Stock.pngStuart Stock har vært i firmaet siden 2016 og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Han rådgir klienter innen alle aspekter av konkurranseretten, både etter EU, norsk og engelsk rett, med særlig fokus på fusjonskontroll underlagt flere jurisdiksjoner og etterforskningssaker. Stock er også kvalifisert som Solicitor i England og Wales, og har tidligere arbeidet i et konkurranserettsteam ved et stort, internasjonalt advokatfirma i London. Han har i tillegg erfaring fra de britiske konkurransemyndighetene (the Competition and Markets Authority).