Nye regler om koronasertifikat: Hva betyr dette for arbeidsgiver?

19. november trådte en endring i kraft i covid-19-forskriften om bruk av koronasertifikat, knyttet til kommunale smitteverntiltak. Bakgrunnen for disse reglene er at det er åpnet for at kommuner kan innføre lokale smitteverntiltak innenfor egne kommunegrenser for å avhjelpe økende smittetrykk lokalt. Som en del av adgangen til å vedta kommunale smitteverntiltak, har kommunene nå også fått myndighet til å vedta regler om bruk av koronasertifikat for visse virksomheter og arrangementer der besøkende er over 16 år.

Kommunene har for det første adgang til å innføre krav om gyldig koronasertifikat for besøkende til serveringssteder, treningssentre og kulturarenaer som kinoer og konsertsteder. Videre kan det innføres krav om koronasertifikat for en rekke ulike arrangementer på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det er viktig å merke seg at forskriftsendringen gir kommunen adgang til å innføre krav om koronasertifikat. Det åpnes ikke for at arbeidsgivere på generelt grunnlag skal ha samme adgang. 

For arbeidsgiver er det i denne sammenheng verdt å merke seg at seminarer, konferanser, kurs og faglige sammenkomster som finner sted på offentlig sted eller i innleide lokaler er blant arrangementene hvor kommunen kan innføre krav til koronasertifikat. Slikt sertifikat kan også kreves for samlinger i regi av eksterne aktører på vegne av bedrifter eller organisasjoner. Koronasertifikat kan imidlertid ikke kreves for "møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid".

Det er ikke helt klart hva som er ment å dekkes av "ordinært arbeid" i praksis. Vi mener imidlertid forskriftsendringen må forstås slik at det ikke åpnes for at kommunene kan innføre krav om koronasertifikat for deltakelse på alminnelige møter og sammenkomster på arbeidsplassen, som avdelingsmøter og lignende, men at et slikt krav vil kunne få betydning eksempelvis for deltakelse på et større seminar der arbeidsgiver har leid et hotell for dette formålet, eller hvor eksterne aktører arrangerer en konferanse for arbeidstakere fra ulike bedrifter.

Da det er kommunen som kan vedta at koronasertifikat skal innføres i situasjonene som nevnt overfor blir det viktig for arbeidsgivere som planlegger arrangementer å holde seg oppdatert på relevante smitteverntiltak i den aktuelle kommunen.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovendringer arbeidsgivere bør være oppmerksomme på fra i dag

  Innstramning i adgangen til midlertidige ansettelser, endringer i pensjonsregelverket, nye regler for hjemmekontor, kollektivsøksmålsrett og åpenhetsloven er noen av stikkordene for de lovendringene som trer i kraft i dag, 1. juli 2022.

 • Arbeidsrett

  2022

  Lovforslag om skjerping av innleiereglene og styrking av retten til heltid

  Fredag 17. juni la Regjeringen fram to lovforslag om henholdsvis innstramming av reglene om innleie og styrking av ansattes rett til heltidsstilling. Lovforslagene følger opp Hurdalsplattformen hvor Regjeringen varslet at de ville begrense bemanningsbransjen omfang og rolle og sikre at hele og faste stillinger er hovedregelen i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidstakers rett til bonus ved foreldrepermisjoner

  Arbeidsgiver ønsker ofte å skape gode incentiv- eller bonusordninger for sine ansatte som belønner god innsats og virksomhetens gode resultater. Enkelte slike ordninger inneholder imidlertid bestemmelser eller vilkår som kan være i strid med diskrimineringsvernet i forbindelse med de ansattes fravær.