Nye regler om koronasertifikat: Hva betyr dette for arbeidsgiver?

19. november trådte en endring i kraft i covid-19-forskriften om bruk av koronasertifikat, knyttet til kommunale smitteverntiltak. Bakgrunnen for disse reglene er at det er åpnet for at kommuner kan innføre lokale smitteverntiltak innenfor egne kommunegrenser for å avhjelpe økende smittetrykk lokalt. Som en del av adgangen til å vedta kommunale smitteverntiltak, har kommunene nå også fått myndighet til å vedta regler om bruk av koronasertifikat for visse virksomheter og arrangementer der besøkende er over 16 år.

Kommunene har for det første adgang til å innføre krav om gyldig koronasertifikat for besøkende til serveringssteder, treningssentre og kulturarenaer som kinoer og konsertsteder. Videre kan det innføres krav om koronasertifikat for en rekke ulike arrangementer på offentlig sted eller i lokaler som leies eller lånes ut.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Det er viktig å merke seg at forskriftsendringen gir kommunen adgang til å innføre krav om koronasertifikat. Det åpnes ikke for at arbeidsgivere på generelt grunnlag skal ha samme adgang. 

For arbeidsgiver er det i denne sammenheng verdt å merke seg at seminarer, konferanser, kurs og faglige sammenkomster som finner sted på offentlig sted eller i innleide lokaler er blant arrangementene hvor kommunen kan innføre krav til koronasertifikat. Slikt sertifikat kan også kreves for samlinger i regi av eksterne aktører på vegne av bedrifter eller organisasjoner. Koronasertifikat kan imidlertid ikke kreves for "møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid".

Det er ikke helt klart hva som er ment å dekkes av "ordinært arbeid" i praksis. Vi mener imidlertid forskriftsendringen må forstås slik at det ikke åpnes for at kommunene kan innføre krav om koronasertifikat for deltakelse på alminnelige møter og sammenkomster på arbeidsplassen, som avdelingsmøter og lignende, men at et slikt krav vil kunne få betydning eksempelvis for deltakelse på et større seminar der arbeidsgiver har leid et hotell for dette formålet, eller hvor eksterne aktører arrangerer en konferanse for arbeidstakere fra ulike bedrifter.

Da det er kommunen som kan vedta at koronasertifikat skal innføres i situasjonene som nevnt overfor blir det viktig for arbeidsgivere som planlegger arrangementer å holde seg oppdatert på relevante smitteverntiltak i den aktuelle kommunen.

Les våre siste artikler om arbeidsrett

 • Arbeidsrett

  2022

  Privat tjenestepensjonsordning – hva er arbeidsgiver forpliktet til?

  Fra 1. januar 2022 trådte det i kraft nye regler om private tjenestepensjonsordninger som skal sikre "pensjon fra første krone og dag". Kort fortalt sikres dermed flere arbeidstakere høyere pensjonsopptjening, mens arbeidsgiverne gis økte forpliktelser. I dette tipset gir vi en oversikt over hvilke forpliktelser private arbeidsgivere i Norge har til å sikre pensjonsopptjening for sine ansatte.

 • Arbeidsrett

  2022

  Arbeidsgivers saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers pliktbrudd

  I vårt siste tips før jul skrev vi om saksbehandlingsregler i oppsigelsessaker, med fokus på de lovfestede formelle kravene til arbeidsgivers saksbehandling etter arbeidsmiljølovens kapittel 15. I dette tipset ser vi nærmere på ulike sider av kravene til forsvarlig saksbehandling ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

 • Arbeidsrett

  2022

  Hvilke lovendringer påvirker arbeidsgivere i 2022?

  Nytt år betyr også at nye lovendringer trer i kraft fra 1. januar. Vi gir deg en kort innføring i de viktigste endringene arbeidsgivere må være oppmerksomme på i 2022.