Wikborg Rein går inn i styret i Norwegian Oil and Energy Arbitration Association


Wikborg Rein er et av firmaene bak stiftelsen av Norwegian Oil and Enrgy Arbitration Assosiation.

Formålet med foreningen er å styrke Norges stilling som voldgiftssted, samt fremme norsk ekspertise på området som dommere, advokater mv i en internasjonal sammenheng.

Dag Mjaaland og Sven Eriksrud representerte Wikborg Rein på stiftelsesmøtet 17. oktober. Mjaaland ble også valgt inn i styret sammen med Anders Ryssdal (formann), Christian Frederik Michelet, Stephen Knudtzon og Geir Woxholth.

Wikborg Rein har de siste årene bistått store europeiske energiselskaper i en rekke internasjonale voldgiftssaker.