Den europeiske investeringsbanken (EIB) gir lån på EUR 124 millioner til Fjord Line


Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Den europeiske investeringsbanken (EIB) gir et lån på EUR 124 millioner til Fjord Line for deres utvidelse av flåten med to nye LNG cruiseferger som nå seiler mellom Bergen, Stavanger, Langesund (Norge) og Hirtshals (Danmark). MS "Stavangerfjord" og MS "Bergensfjord" ble levert av Bergen Group, henholdsvis i juli 2013 og mars 2014. 

Wikborg Rein ved Peter Frølich og Karina Fossmark har bistått Fjord Line med å fremforhandle en svært gunstig refinansiering for deler av langtidsfinansieringen for Fjord Lines' to nye cruiseferger. Forannevnte har videre bistått Fjord Line i forhandlingene med GIEK som har garantert for lånet – pålydende EUR 124 millioner – overfor EIB.

Takket være Fjord Lines investering, støttet av banken for Den europeiske union og GIEK, tilbyr hvert av de nye skipene daglig transport av opp til 1.500 passasjerer og 600 kjøretøy. Cruisefergene er blitt bygget i henhold til de høyeste internasjonale og europeiske miljøstandarder, og er utstyrt med LNG-drevne motorer. Anvendelsen av denne teknologien eliminerer utslipp av partikler som skader miljøet. Reduksjonen av CO2-utslipp kan nå så høyt som 23 prosent sammenlignet med bruk av vanlige marine motorer drevet med tung brenselolje. Den første av Fjord Lines to nye cruiseferger; MS Stavangerfjord er blitt hedret med "The Shippax Award" for beste skipsdesign i 2013. Fjord Line fikk også pris for å ha introdusert den største cruisefergen som utelukkende drives med flytende naturgass (LNG). Fjord Line vant "The Energy Efficiency Award" under Nor-Shipping 2013.

Tirsdag den 8. juli ble det arrangert offisiell signeringsseremoni i Wikborg Reins lokaler i Oslo hvor blant andre Vise President i EIB Mihai Tãnãsescu, var til stede sammen med en delegasjon fra banken. Også avdelingsdirektør i GIEK, Øyvind Ajer og kontorsjef Rolf Tjugum stilte sammen med en delegasjon fra GIEK. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde var også tilstede på seremonien.

Fjord Line er det første norske maritime transportselskap som har signert en låneavtale med EIB. Lånet gir Fjord Line langsiktige finansielle ressurser til en lavere kostnad, og bidrar dermed til økonomisk verdiskaping for Fjord Line. Lånet er sikret av den norske stat ved garanti fra GIEK som har vist fleksibilitet og nytenkning gjennom å vektlegge viktigheten av at norske selskap skal få nyte godt av de gunstige lånevilkår EIB tilbyr. Lånet til Fjord Line representerer den første garantiordning inngått mellom GIEK og EIB, og kan bane vei for andre lignende finansieringer innenfor EIB's rammer.