Kaare Christian Tapper og Gøran Mjelde Aarvik - nye partnere


Vi er stolte over å kunne ønske Kaare Christian Tapper og Gøran Mjelde Aarvik velkommen i partnerskapet i Wikborg Rein. Begge er unge talentfulle partnere som har arbeidet det vesentlige av sin karriere i firmaet. Opptaket er i tråd med firmaets lange tradisjon og strategi om å primært å satse på opptak av interne kandidater.

Kaare Christian Tapper vil styrke Wikborg Reins M&A gruppe og firmaets energiteam. Han vil arbeide innen bransjene for private equity og energi der han har opparbeidet seg betydelig erfaring de senere år. Kaare Christian har også utstrakt erfaring med kompliserte restruktureringer. Det uavhengige ratingbyrået Chambers and Partners skriver om Kaare Christian at han "er en strålende transaksjonsadvokat, og viser meget god innsikt… ".

Gøran Mjelde Aarvik styrker firmaets næringseiendomsteam. Aarvik har over 11 års erfaring som advokat, hovedsakelig relatert til  komplekse transaksjoner innen næringseiendom og M&A. Han har vært utstasjonert ved vårt London-kontor og har vært to år i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond – utland (Oljefondet). Aarvik har sin base ved vårt Bergens-kontor, men arbeider like mye med transaksjoner i Oslo-området som på Vestlandet.