Vellykket lansering av ny pensjonskasse for 56.000 sykehusansatte i Oslo-regionen


Wikborg Rein har bistått Helse Sør Øst i arbeidet med å etablere en ny pensjonskasse for 56.000 ansatte og pensjonister ved fem helseforetak i Oslo-regionen.

Den nye pensjonskassen ble etablert ved en samtidig gjennomføring av fisjonsfusjon av Akerhus Fylkeskommunale Pensjonskasse, fusjon av Vestre Viken Pensjonskasse samt flytting av pensjonsordninger 1. januar 2014.

Transaksjonen er det første av sitt slag i det norske markedet og har reist komplekse spørsmål  av finansregulatorisk  art i tillegg til skatt, selskapsrett, offentlige anskaffelser, konkurranserett og personvern.

Arbeidet har blitt ledet av partner Cecilie Kvalheim. Teamet for øvrig har bestått av Tom B. Trondsen, Anders Myklebust, Rolf Riisnæs, Alf Amund Gulsvik, Filip Truyen, Simen Smeby Lium, Jan L. Backer, Øyvind Andersen, Jonn Ola Sørensen and Line Ravlo Losvik.