Wikborg Rein bidrar i nytt forum for tvisteløsning ved Universitetet i Oslo


Forum for tvisteløsning er en plattform for samarbeid og ideutveksling mellom praktikere og akademikere som arbeider med tvisteløsning. Partner Ola Ø. Nisja er medlem i forumets referansegruppe

Les mer om forumet her.

Følgende arrangementer holdes i forbindelse med Forum for Tvisteløsning: