Vi er engasjert i Europas største landbaserte vindkraftprosjekt


Statkraft AS, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA (Europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners) har besluttet å investere i det som vil bli Europas største landbaserte vindkraftprosjekt, gjennom deres felleseide prosjektselskap Fosen Vind DA.

Det skal investeres NOK 11 milliarder i seks vindparker på Fosen, Hitra og Snillfjord med en total kapasitet på 1000 MW. I tillegg vil betydelige investeringer gjøres av Statnett i tilknyttet utbyggingen av sentralnettet. Samlet utgjør dette et av de største landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge i vår tid.

Vi har bistått TrønderEnergi AS og NTE Energi AS (sistnevnte som selger) i alle aspekter av Fosen Vind-prosjektet, herunder etableringen av Fosen Vind DA, samt utarbeiding og forhandling av et bredt spekter av prosjektavtaler. Vårt engasjement i dette prosjektet har pågått i over to år.