Tre nye partnere i 2018


Vi er stolte av å kunne presentere tre nye partnere på starten av året: Lars-Erik Østerbø, Herman Steen og Stian Tande Mortensen.

Lars-Erik startet som fullmektig i Wikborg Rein 2009 og har i perioder også jobbet som advokat hos DNB og Norton Rose Filbright LLP. Han er tilknyttet firmaets fagområde for finansiering og bistår i hovedsak norske og internasjonale klienter i forbindelse med skipsfinansieringer. Lars-Erik har bred erfaring innen blant annet skipsbygging, befraktning, lånedokumentasjon og eksportfinansiering i tillegg til at han har spesialkompetanse innen kontraktsrett, panterett, garantirett og dekningsrett.

Stian leder firmaets DCM/Bond strategi-gruppe. Han startet som fullmektig i Wikborg Rein i 2008 og har i løpet av de siste 10 årene jobbet tre år hos DNB og de resterende i Wikborg Rein. Stian er spesialisert innenfor fremmedkapitalfinansiering med særlig fokus på norske high yield-obligasjoner. Han har vesentlig erfaring med å rådgi både utstedere og tilretteleggere i store og komplekse finansieringer i kapitalmarkedet, så vel som rådgivning knyttet til løpende forpliktelser under obligasjonslåneavtaler og børsregler samt forholdet til obligasjonseiere og tillitsmann.

Herman har vært i Wikborg Rein siden 2004 og har i perioder også jobbet både for Ince & Co og som dommerfullmektig. Han har i tillegg jobbet ved våre utenlandskontor i London og Kobe. Herman er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore og vil fortsette å være en nøkkelperson innen Emergency Response. Herman har spesialisert seg innen internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett og har betydelig erfaring med tvisteløsning, både som dommer og advokat.

Vi ønsker alle tre lykke til og ser frem til et nytt og spennende år.