Innføring av nytt kollektivt pensjonsprodukt i privat sektor: Tjenestepensjon


Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) ble i dag 13. desember 2013 sanksjonert av Kongen i statsråd, og trer i kraft 1. januar 2014. Dermed innføres et tredje skattefavorisert pensjonsprodukt i privat sektor, ved siden av ytelsespensjon og innskuddspensjon.

I dette nyhetsbrevet redegjør vi for hovedtrekkene ved det nye pensjonsproduktet, samt for hvilke muligheter arbeidsgivere vil ha i tiden fremover.

Les nyhetsbrevet her