Nye krav til styremedlemmer i børsnoterte selskap


Oslo Børs annonserte 3. juni 2013 at det innføres krav om at samtlige styremedlemmer i selskap notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal ha kompetanse på de lover og regler som gjelder for noterte selskap. Slik kompetanse må opparbeides og dokumenteres innen rimelig tid etter at reglene trer i kraft 1. juli 2013

Wikborg Rein tilbyr å arrangere kurs/opplæring som oppfyller kompetansekravene til Oslo Børs.

Opplæringen skreddersys og vi kan om ønskelig holde opplæringen ute hos selskapene eller i tilnytning til et styremøte. Opplæringen kan gjerne holdes på engelsk.

Vår kapitalmarkedsgruppe har flere advokater med bakgrunn fra Oslo Børs og Finanstilsynet, som daglig arbeider med denne type problemstillinger og som har inngårende kunnskap til reglene.

Temaer for slik opplæring:

  • Styrets ansvar og rolle
  • Håndtering av innsideinformasjon, listeføring mv.
  • Løpende informasjonsplikt
  • Regnskapsrapportering
  • Primærinnsideres meldeplikt
  • Flaggeplikt
  • Tilbakekjøp av egne aksjer
  • Overtagelsestilbud på selskapet
  • Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
  • Børsens bruk av virkemidler (suspensjon, børspause)

I tillegg vil vi kunne tilpasse opplæringen dersom det er særlige regler knyttet til selskapets virksomhet som ønskes berørt.

Kontaktpersoner hos Wikborg Rein: