Nyhetsbrev - Nye regler om fusjonskontroll


De nye terskelverdiene for melding av fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet trer i kraft 1. januar 2014. Med de nye terskelverdiene vil det bare være meldeplikt for omkring én av fem transaksjoner som oppfyller dagens terskelverdier.

I de fleste små og mellomstore transaksjoner vil de nye terskelverdiene gjøre det mulig for partene å gjennomføre uten å vente på godkjennelse. Samtidig har Konkurransetilsynet mulighet til å undersøke transaksjoner under terskelverdiene. I transaksjoner mellom konkurrenter bør derfor partene analysere risikoen for at Konkurransetilsynet pålegger meldeplikt og vurdere om det er grunn til å benytte muligheten for å inngi frivillig melding. 

 Les vårt nyhetsbrev her.