Nyhetsbrev: Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven knyttet til utleie av fast eiendom


Den 24. september 2013 sendte Finansdepartementet forslag til endringer i merverdiavgiftslovens regler for utleie av fast eiendom ut på høring.

Forslaget innebærer blant annet at næringsdrivende og offentlig virksomhet som driver avgiftspliktig virksomhet under visse forutsetninger anses å være automatisk frivillig registrert for utleie av fast eiendom. Virkningstidspunktet for en frivillig registrering foreslås også endret, til fordel for utleierne.

Les hele nyhetsbrevet her.