Nyhetsbrev: Ikrafttredelse av nye utbytteregler


Den 1. juli 2013 trer en rekke endringer i aksje- og allmennloven i kraft, herunder nye regler om utbytte. Tidligere utbyttebegrensninger er nå myket opp ved at fokus er flyttet fra regnskapsmessige størrelser til selskapets reelle kapitalsituasjon.

Dette nyhetsbrevet oppsummerer de nye utbyttereglene, som er like for både aksje- og allmennaksjeselskaper. Vi viser til Nyhetsbrev april,Update april og Nyhetsbrev 17. juni 2013 for orientering om endringene i aksjelovene generelt.

Last ned publikasjon