Nyhetsbrev: Ny anbefaling om utleggelse av selskapsobligasjoner


Norges Fondsmeglerforbund (”NFMF”) publiserte 26. juni 2013 ”Anbefalte retningslinjer ved utleggelse av selskapsobligasjoner”. Anbefalingen er todelt hvor første del omhandler informasjonshåndtering i tilretteleggingsfasen og andre del omhandler anbefalinger knyttet til tilretteleggers undersøkelser. Nedenfor følger en oppsummering av anbefalingens innhold.

Les mer i nyhetsbrevet under.

Last ned publikasjon